facebook

PSA Peugeot Citroën Slovakia upravuje režim výroby

Dopyt po nových vozidlách v Európe kontinuálne klesá. Vyplýva to zo štatistiky Európskej asociácie automobilových výrobcov (www.acea.be) o medziročnom porovnaní registrácie nových vozidiel v štátoch EÚ za posledných 15 mesiacov. Klesajúci trend predaja sa prirodzene premieta do redukcie výroby viacerých automobiliek.

V dôsledku toho trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia zaradila pondelok 28. januára medzi nevýrobné dni a v mesiaci február sa v Trnave nebude vyrábať štyri dni. Zamestnanci budú v tieto nevýrobné dni odmeňovaní v zmysle dohody s odborovou organizáciou a rešpektujúc platnú Kolektívnu dohodu.

Podľa aktuálneho plánu objem výroby na rok 2013 ostáva vyšší ako v roku 2012, kedy automobilka vyprodukovala pre svojich klientov takmer 215 tisíc vozidiel.