facebook

Telefonické a emailové kontakty

Nábor

033/548 30 58

033/548 29 22

nabor@stellantis.com

Informácie - recepcia

033/548 24 08

Oddelenie Administratívy

administrativa@stellantis.com

Logistika

033/548 30 30

Finančná učtáreň

033/548 28 01

Nákup a kontakt pre dodávateľov

033/548 20 97

Lisovňa,Zvarovňa

033/548 26 65

Výpočtová a telekomunikačná technika

033/548 21 83

Sekretariát gen. riaditeľa

033/548 22 91

Hovorca

+421 911 78 55 77

Environmentálne oddelenie

enviro@stellantis.com