facebook

Skupina

Spoločnosť Stellantis vznikla 16. januára 2020 oficiálnym zlúčením dvoch veľkých a silných skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA. Spojením týchto dvoch silných skupín sa začína naša nová cesta, ktorej sme dnes ako zamestnanci trnavskej automobilky aktívnymi svedkami.
Spojením FCA a Groupe PSA vzniká štvrtý najväčší výrobca osobných vozidiel na svete.
Táto nová dynamická a kreatívna spoločnosť stavia na legendárnych a ikonických automo-bilových značkách. Vďaka svojim 400 000 zamestnancom pôsobiacich vo viac ako 30 krajinách chce predbehnúť očakávania klien-tov a usilovať sa o čo najvyššiu kvalitu.
Až 14 automobilových značiek je prítomných na viac ako 130 trhoch.