facebook

Zvýšenie miezd a vyplatenie mimoriadneho bonusu 300 EUR v trnavskej automobilke Stellantis Slovakia

Trnava, 26. augusta 2022 – Vyplatenie mimoriadneho bonusu 300 EUR, zvýšenie
garantovanej mesačnej mzdy a zavedenie kompetenčného príplatku sa premietne od
jesene 2022 do zvýšenia miezd operátorov trnavskej automobilky v priemere o 90€
mesačne.
V zhode s odborovou organizáciou OZ KOVO o tomto zvýšení finančného ohodnotenia
svojich zamestnancov nad rámec platnej kolektívnej zmluvy rozhodlo vedenie trnavskej
automobilky Stellantis Slovakia v snahe oceniť úsilie každého zamestnanca v mimoriadne
turbulentnej dobe.
V platnosti ostáva všetkých viac ako 20 rozličných benefitov pre tím zamestnancov
automobilky, ale aj ostatné platové zložky odmeňovania ako je napríklad 13. plat, či
vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku skupiny Stellantis, ktorý za posledné tri roky
predstavoval priemernú vyplatenú sumu 1.065€.
„Chceme tým ohodnotiť nasadenie zamestnancov za posledné obdobie poznačené
zvyšovaním konkurenčného tlaku, dopadmi COVID a polovodičovej krízy, či enormným
zvyšovaním cien energií v dôsledku vojny na Ukrajine,“ komentoval rozhodnutie
automobilky jej generálny riaditeľ Martin Dzama.
Priemerná hrubá mzda v trnavskej automobilke Stellantis Slovakia bola za rok 2021 (bez
top manažmentu) vo výške 1.690 EUR. U operátorov dosiahla priemerná hrubá mzda za
rovnaké obdobie výšku 1.367€.

Spojením skupiny Fiat Chrysler Automobiles FCA a skupiny Groupe PSA vznikla dňom 16. januára
2021 nová spoločnosť Stellantis.
Celková investícia koncernu na Slovensku dosiahla takmer 1,4 miliardy EUR.
Aktuálne vytvára automobilka do 3.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne
rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena.
Vrátane dodávateľov a partnerov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000
pracovných postov.

Ďalšie informácie:
Peter Švec, +421 911 78 55 77
peter.svec@stellantis.com