facebook

Prevencia proti koronavírusu: Zastavujeme výrobu a z desiatok preventívnych opatrení distribuujeme aj rúška každému zamestnancovi

Z dôvodov

  • ochrany zdravia našich zamestnancov pred koranvírusom

  • narastajúcich komplikácií s dodávkami niektorých dielov

  • postupného poklesu dopytu na trhu

sa naša materská spoločnosť Groupe PSA rozhodla zastaviť výrobu vo svojich európskych závodoch.

 

V trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia pristúpime k zastaveniu produkcie vo štvrtok ráno od 6h00, pričom zastavanie výroby je naplánované do piatku 27.marca.

 

V samotnej trnavskej automobilke zatiaľ potvrdený prípad Koronavírusu nemáme. Všetky opatrenia, ktoré robíme, majú preventívny charakter.

 

Stále však pokračujeme v aplikácii opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. V utorok 17. marca ráno, sme distribuovali ochranné hygienické rúška celoplošne pre každú kolegyňu a kolegu.

 

Prakticky tri posledné týždne sa denno-denne venujeme Koronavírusu ako hlavnej téme.

Priebežne aplikujeme prísne preventívne hygienické opatrenia, aby sme predovšetkým chránili zamestnancov.

Veľmi pozorne sledujeme situáciu. Spolupracujeme s vládou a zástupca automobilky bol prizvaný na krízový štáb mesta Trnava.

 

Výber konkrétnych opatrení, ktoré boli doteraz v Trnave prijímané:

- zriadenie špeciálneho „newslettera“, ktorým denne pripomíname zamestnancom nutnosť dodržiavania základných hygienických pravidiel: umývanie rúk, zákaz podávanie rúk, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu na menej ako jeden meter...

- prakticky už od 24.februára u nás platí povinná 14-dňová karanténa pri príchode zamestnancov zo zahraničia – najprv to bol zoznam citlivých štátov, neskôr všeobecne

- rušenie všetkých služobných ciest do zahraničia

- zákaz všetkých návštev v automobilke

- zvýšenie frekvencie upratovania a dezinfekcie spoločných priestorov a sociálnych zariadení

- inštalácia dávkovačov dezinfekčných gélov do vstupov výroby, administratívy a jedálne

- v jedálni platili dodnes prísne hygienické opatrenia (napr. špeciálny rozvrh stravovania - redukcia počtu stravníkov pre dodržanie odstupu 1 metra, zrušenie prenosných dochucovadiel, ako je soľnička, distribútor kečupu, zrušenie šalátového baru kde ľudia používali spoločné naberačky a podobne)

- od utorka 17. marca je podniková kantína úplne zavretá, aby nedochádzalo ku koncentrácii zamestnancov na jednom mieste

- zatvorenie bufetu

- zvýšenie počtu zamestnancov na home–office

- oddelenie šoférov kamiónov od zamestnancov PSA a zákaz ich vstupu do priestorov PSA

- dezinfekcia nástrojov a zariadení používaných vo výrobe (uťahovačky, manipulátory…)

- porady sú úplne zrušené, organizujeme ich len virtuálnou, elektronickou formou

- presne rovnaké pravidlá musia dodržiavať aj dodávatelia, ktorí majú svojich zamestnancov v areáli závodu