facebook

Trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia podporuje talenty zamestnancov

Trnava, 2. apríla 2015 – Podpora voľno časových aktivít zamestnancov trnavskej automobilky je cieľom mikrosponzoringovej schémy, ktorú PSA Peugeot Citroen Slovakia spustila od polovice roka 2014. Odvtedy firma podporila celkovo 14 projektov rôzneho zamerania. 

Mikrosponzoring v podmienkach trnavskej automobilky má za cieľ podchytiť talenty a podporiť záujmové aktivity svojich zamestnancov, ktorým sa vo voľnom čase venujú. Podmienkou pre žiadosť o finančnú podporu, maximálne do výšky 300 EUR na jeden projekt, je jeho realizácia prostredníctvom občianskeho združenia, športového klubu, nadácie, prípadne iného právneho subjektu neziskového charakteru. Prioritami pri rozhodovaní sú vzdelávanie a veda, ochrana životného prostredia, šport, zdravie a bezpečnosť a charita. 

Už podporené projekty boli zamerané na rôzne vekové kategórie a rozličné oblasti aktivít. Prevažoval však šport a to predovšetkým detský futbal. Ale podporili sme aj denný detský letný tábor, klub seniorov, vybavenie miestnosti pre deti v materskej škôlke, rekonštrukciu kynologického klubu, usporiadanie jazdeckých pretekov pre deti a dorast, majstrovstvá Slovenska v Karate klube a kosenie letiskovej pristávacej plochy pre leteckých modelárov v Trnave. Všetky projekty boli realizované v Trnave a blízkom okolí. 

Zamestnanci majú možnosť o takúto podporu žiadať vyplnením jednoduchého predpripraveného formulára. O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje Sponzoringová komisia.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť PSA Peugeot Citroёn Slovakia vyrobila v uplynulom roku 255.176 vozidiel, čo je novým rekordom v doterajšej histórii automobilky. Trnavské výrobné centrum tak medziročne zvýšilo objem výroby o 2,7 %. Zároveň celková technická kapacita výrobného centra bola využitá len na 85%. 

Automobilka v Trnave stabilne vytvára 3.500 priamych pracovných postov a s nepriamymi pracovnými pozíciami prostredníctvom svojich dodávateľov dáva prácu takmer 10.000 ľuďom. Technologicky je jednou z najnovších v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën.  

Strategickú investíciu na Slovensku oznámil  francúzsky koncern v januári 2003. Jej celková suma už presiahla jednu miliardu EUR. Aktuálne vyrába modely Peugeot 208 a Citroën C3 Picasso, ktorý sa od roku 2008 vyrába exkluzívne len na Slovensku. 

V rámci príspevku k trvalo udržateľnému rozvoju zredukovala automobilka od júna 2012 objem odpadu na skládku na nulu. Trnavský závod patrí v spotrebe energií na výrobu jedného vozidla medzi najlepšie automobilky Európy.

 

Pre viac informácií:

Peter Švec,

tel.: (421) 33 548 3003;

mob.: (421) 911 78 55 77;

e-mail: peter.svec@mpsa.com