facebook

Duálne vzdelávanie

Čo je duálne vzdelávanie?

  1. Úzke prepojenie teoretického vzdelávania a praktickej prípravy u konkrétneho zamestnávateľa.

  2. Vzdelávanie prebieha v škole aj v samotnom podniku.

  3. Vzdelávanie sa prispôsobuje potrebám praxe a vychádza z aktuálnych technických trendov.

  4. Po ukončení štúdia budeš kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život.

Aktuálne má automobilka v programe duálneho vzdelávania:

V II. ročníku: celkom 18 žiakov

Učebný odbor „Autoopravár elektrikár“

5 žiakov – SOS automobilová Trnava

13 žiakov – SOS technická Galanta

 

Praktické vyučovanie realizujú  v priestoroch automobilky na prevádzke kvalita.

Budúce povolanie: retušér.

__________________________________________________________________________

V I. ročníku: celkom 23 žiakov

Učebný odbor „Autoopravár-elektrikár“

7 žiakov – SOS automobilová Trnava

 

Učebný odbor „Mechanik-mechatronik“

7 žiakov – SOS technická Galanta

 

Učebný odbor „Mechanik-elektrotechnik“

9 žiakov – SOS elektrotechnická Trnava

 

Praktické vyučovanie realizujú v I. ročníku v dielňach svojich škôl.

 

Autoopravár-elektrikár:   budúce povolanie – retušér analytik

Mechanik-mechatronik: budúce povolanie – sprava zariadenia (CI), údržbár, trajektorista, technik údržby

Mechanik-elektrotechnik:              budúce povolanie – elektroúdržbár, technik údržby

 

Spolu má automobilka v projekte 41 žiakov (I. a II. ročník) v spolupráci s tromi partnerskými školami.Trnava, December 2017