facebook

Duálne vzdelávanie

ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE?

  1. Úzke prepojenie teoretického vzdelávania a praktickej prípravy u konkrétneho zamestnávateľa.
  2. Vzdelávanie prebieha v škole aj v samotnom podniku.
  3. Vzdelávanie sa prispôsobuje potrebám praxe a vychádza z aktuálnych technických trendov.
  4. Po ukončení štúdia budeš kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život.

V systéme duálneho vzdelávania v roku 2020 bolo 43 žiakov v učebných a študijných odboroch:

  • Autoopravár – elektrikár
  • Mechanik – elektrotechnik
  • Mechanik – mechatronik

V rámci duálneho vzdelávania trnavská automobilka spolupracuje s tromi strednými odbornými školami (SOŠ automobilová Trnava , SOŠ technická Galanta a SOŠ elektrotechnická Trnava).

Viac informácií nájdete tu.