facebook

Certifikáty, politika kvality a výročné správy

ISO 9001 – kvalita

Len pol roka po spustení sériovej výroby modelu Peugeot 207 získala trnavská automobilka skupiny Groupe PSA Slovakia certifikát systému kvality podľa normy ISO 9001:2000. V praxi to znamená, že vozidlá vyrábané v trnavskom závode francúzskeho koncernu Groupe PSA, môžu byť predávané aj na trhoch mimo hraníc Európskej únie. Tento certifikát musí automobilka obhájiť každý rok počas auditu a každé tri roky získať nový. V roku 2018 trnavská automobilka opäť obhájila svoju pozíciu v produkcii kvality, tentokrát podľa normy ISO  9001:2015.

ISO 14 001 – environmentálny manažment

Spoločnosť Groupe PSA Slovakia praktizuje systém environmentálneho manažérstva už od svojho vzniku. Každoročné nezávislé externé audity potvrdzujú, že závod rešpektuje životné prostredie. Podnik dodržiava prísne limity na vypúšťanie odpadových vôd či emisií do ovzdušia a rešpektuje podmienky skladovania chemických produktov.

 

Certifikát «Risque Hautement Protégé»

Týmto certifikátom je spoločnosť od roku 2007 atestovaná ako celok každý rok. Automobilka Groupe PSA Slovakia v Trnave zabezpečuje vysokú úroveň zabezpečenia ochrany  osôb a majetku spoločnosti, ale aj schopnosť závodu eliminovať riziká v prípade strát vo výrobe. Ako jediný závod v koncerne dosiahol aj v roku 2013 najvyššie hodnotenie 58 bodov zo 60. V roku 2018 prešla automobilka Groupe PSA Slovakia Trnava auditom, ktorým sa potvrdila platnosť certifikátu.

 

ISO 50 001 – manažérsky systém hospodárenia s energiami

Aj v roku 2017 spoločnosť PSA Groupe pokračovala v politike trvalo udržateľného rozvoja certifikáciou manažérskeho systému hospodárenia s energiami podľa medzinárodnej normy ISO 50 001. Jej cieľom je umožniť sledovať systematický prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, využívania energie a spotreby. Norma zároveň špecifikuje požiadavky na hospodárenie s energiami, vrátane merania ich spotreby, dokumentácie správ a postupov pri obstarávaní zariadení a systémov.

Fotoalbum