facebook

Podujatia pre zamestnancov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

VIANOČNÉ TRHY A MIKULÁŠ PSA

Príjemná vianočná akcia pre našich zamestnancov, ich rodiny ale i verejnosť s charitatívnou myšlienkou. Výťažkom z trhov pomáhame tým, ktorí to potrebujú.

LADIESNIGHT

DEŇ DETÍ

Podujatie sa nieslo v duchu detského šapita, v ktorom sme pre deti pripravili miniautomobilku, aby si vyskúšali zamestnanie svojich rodičov. Každé dieťa si mohlo z dreva poskladať a namaľovať vlastné Citroën C3, ktoré si potom odnieslo domov.

Okrem toho sme samozrejme pripravili viaceré atrakcie ako skákaciu arénu, nerf arénu, vystúpenie so psom, či rôzne súťaže.

DNI ZDRAVIA