facebook

Informácie k duálnemu vzdelávaniu

Hľadáme práve teba!

Kto sme?

Automobilka Stellantis Slovakia v Trnave.

Jeden z najväčších zamestnávateľov.

Pracujeme s tými najmodernejšími technológiami a vyrábame autá, ktoré jazdia po krajinách takmer celého sveta.

Čo Vám ponúkame?

 • moderné vzdelávanie, ktoré ťa pripraví na potreby praxe
 • podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške:

Ročník

1. 2. 3. 4.
60,- € 90,- € 110,- € 150,- €

 

 • odmenu za produktívnu prácu: 1,8 € / hod. (od 2. ročníka)
 • bezplatné stravovanie počas praktického vyučovania
 • zdarma potrebné pracovné oblečenie
 • zdarma vstupná lekárska prehliadka

Čo preto treba urobiť?

Podať si prihlášku na niektorý z nižšie uvedených odborov:

 • Autoopravár – lakovník (2487 H 04)
 • Autoopravár – elektrikár (2487 H 02)
 • Autoopravár – karosár (2487 H 03)
 • Mechanik – elektrotechnik  (2697 K)
 • Mechanik – mechatronik  (2679 K)

Vyplniť žiadosť o duálne vzdelávanie v  Groupe PSA Slovakia a s spolu s prílohami:

a.) kópia prihlášky na strednú školu

b.) fotografia uchádzača (žiaka) – akýkoľvek formát

Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať žiakom a zákonným zástupcom uchádzača a spolu s prílohami doručiť poštou na adresu:

PCA Slovakia s.r.o.
oddelenie vzdelávania
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava

alebo elektronicky na email:  skolenia@mpsa.com  (do predmetu správy napíšte „Duálne vzdelávanie“)

 • absolvovať prijímacie pohovory na škole
 • ak sa dohodneme na vzájomnej spolupráci na nasledujúce 3 či 4 roky (v závislosti od odboru), v septembri už môže Vaše dieťa začať!

Po úspešnom ukončení štúdia študent získa:

 • možnosť pracovať v stabilnej spoločnosti
 • možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu
 • bohatý sociálny program

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií na nasledovných kontaktoch:

0905 876 133

skolenia@mpsa.com

Školy a odbory:

Škola Adresa Študijný odbor Kód odboru
SOŠ automobilová Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava Autoopravár – elektrikár 2487 H 02
SOŠ automobilová Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava Autoopravár – karosár 2487 H 03
SOŠ automobilová Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava Autoopravár – lakovník 2487 H 04
SOŠ elektrotechnická Sibírska 1, 917 01 Trnava Mechanik – elektrotechnik 2697 K
SOŠ technická Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta Mechanik – mechatronik 2679 K

 

Tešíme sa na teba v septembri!

Autoopravár – lakovník (2487 H 04)