facebook

Odpadové hospodárstvo

Naše hlavné ciele v oblasti odpadového hospodárstva sú nasledovné:

Triedenie odpadov pri zdroji

  • V roku 2020 aj vďaka operatívnym auditom, a taktiež zvyšovaním povedomia zamestnancov, sme postupne znižovali množstvo zmiešaných odpadov. Náš cieľ sme ešte nedosiahli, takže budeme v našom snažení pokračovať aj tomto roku.

Znižovanie množstva odpadu a zamedzenie vzniku nového

  • Zavedením nápravných opatrení sme dosiahli výrazné zvýšenie podielu vratných obalov s príchodom nového modelu 208, čo sa prejavilo na znížení množstva odpadu na jedno vyrobené vozidlo o viac ako 2 kg oproti minulému roku.

Zhodnocovanie odpadov

  • V spolupráci s našimi partnermi v oblasti odpadového hospodárstva neustále hľadáme optimálnejšie spôsoby zhodnocovania, čo sa nám podarilo aj v roku 2020 v oblasti spracovania plastových odpadov.

Zvyšovanie enviro povedomia zamestnancov a ext. spoločnosti

  • Zavedený systém školení na zvyšovanie environmentálneho povedomia jednak novoprijatých, ale aj pravidelné preškoľovanie existujúcich zamestnancov.
  • Environmentálna spolupráca s externými spoločnosťami, ktoré pôsobia v areáli závodu alebo v blízkom okolí formou dohody „enviro záväzok„.

Komunikácia s oddeleniami

  • Intenzívna spolupráca s našimi dodávateľmi služieb v oblasti odpadového hospodárstva a taktiež výmena informácii s oddeleniami , nielen v rámci PSA Trnava, ale aj so závodmi skupiny Groupe PSA, nám umožňuje neustále napredovať v oblasti odpadového hospodárstva. Práve toto je pre nás oblasť neustáleho zlepšovania.