facebook

Naše prevádzky

Výroba vozidiel Stellantis v Trnave začína v spojenej prevádzke lisovne a zvarovne.

Do lisovne sú dopravené zvitky oceľových plechov. Tie sa po rozvinutí najprv strihajú a následne na troch lisovacích linkách vznikajú jednotlivé diely karosérie. Vonkajšie, ktoré tvoria dizajn budúceho vozidla a vnútorné výstužové, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť vozidla.

Na zvarovni postupne vzniká karoséria budúceho automobilu. Po vyrazení tzv. VIN čísla začína karoséria, ktorá sa na nasledovných prevádzkach postupne kompletizuje, patriť konkrétnemu zákazníkovi.

Následne putuje karoséria nadzemným tunelom do prevádzky lakovňa, kde dostáva svoju farebnú identitu.

Čo do rozlohy aj počtu zamestnancov je najväčšou prevádzkou automobilky montáž. Tu sa karoséria, dopravená z lakovne, najprv tzv. oblieka, teda vkladajú sa do jej vnútra všetky potrebné prvky. Zároveň sa pripravuje podvozok so všetkými hnacími prvkami. Po ich spojení a postupnom doplnení interiéru vzniká už finálne vozidlo. Automobilka v Trnave vyrába na jednej linke celý mix objednaných modelov presne podľa poradia objednávok od klientov.

Logistika predstavuje akúsi nervovú sústavu automobilky a zabezpečuje distribúciu dielov priamo ku výrobným linkám, predovšetkým na prevádzke montáže, presne podľa objednávok a želania zákazníka.

Žiadne vozidlo neopustí automobilku bez precíznej kontroly kvality – funkčnosti aj vzhľadu vozidla. Stará sa o to prevádzka kvalita.

Dopravu vozidiel ku zákazníkom zabezpečuje naša dcérska spoločnosť GEFCO. Okolo 60 % u nás vyprodukovaných vozidiel sa ku zákazníkom dostáva po železnici, zvyšných 40 % sa dostane ku klientom kamiónovou dopravou.

Viac ako 80 % produkcie smeruje na trhy EÚ. Ale vozidlá vyrobené v Trnave vyrábame aj pre klientov v takých vzdialených destináciách, ako je Japonsko, Nový Zéland, Egypt, ale aj niektoré štáty Latinskej Ameriky.