facebook

Ekológia

Spoločnost Stellantis Slovakia kladie životné prostredie a hospodárenie s energiami na prvé miesto. Naplno si uvedomujeme, aké dôležité je myslieť na ekológiu a udržateľný rozvoj. Preto neustále znižujeme dopad našich vozidiel a výrobných závodov na životné prostredie a energie. Na rozvíjanie čistých technológií dávame až polovicu nášho celkového rozpočtu na vývoj.

Náš trnavský závod získal prestížne environmentálne ocenenia: Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR v kategórií Environmentálny manažérsky systém- prvé miesto (2009) a druhé miesto (2013). Cenu Zlatý mravec za efektívne odpadové hospodárstvo (2011, 2016).

Neustále zvyšujeme aj technickú úroveň našich vozidiel, vďaka čomu sú čoraz ohľaduplnejšie k prírode. Vážime si našu planétu a veríme, že splniť potreby ľudí sa dá aj bez toho, aby sme ohrozili budúce generácie.

Viac o postojoch spoločnosti Stellantis Slovakia k životnému prostrediu sa dozviete na podstránkach sekcie Ekológia.

Zoznam súvisiacich dokumentov