facebook

Náborové centrum

Náborové centrum sa nachádza priamo v závode Groupe PSA Slovakia. Zabezpečuje celý proces náboru nových pracovníkov podľa požiadaviek jednotlivých prevádzok a oddelení Groupe PSA Slovakia.

Ako prebieha náborový proces operátorov výroby

Výberové konanie na pozíciu operátorov výroby je jednodňové a prebieha formou simulačných testov zručnosti, zážitkových cvičení a osobnostného pohovoru. Kandidáti na pozíciu operátorov logistiky sa zúčastňujú v rámci výberového konania aj praktických jázd na VZV.


Ako prebieha náborový proces na kvalifikované pozície

Výberové konanie na pozície kvalifikovaných robotníkov, administratívnych a stredných manažérskych pozícií, prebieha formou jednokolového, prípadne dvojkolového pohovoru.


O výsledku výberového konania sú kandidáti informovaní do jedného týždňa od jeho absolvovania. V prípade, že kandidát bol na výberovom konaní úspešný, dohodneme s ním následne termín vstupnej lekárskej prehliadky a podpis pracovnej zmluvy.

Kontakt na Náborové centrum

Groupe PSA Slovakia
Náborové centrum
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava

033/ 548 30 58
033/ 548 31 85

nabor@mpsa.com

Sme vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 hod. do 16:30 hod.

Ako sa k nám dostanete hromadnou dopravou

Cestovný poriadok nájdete tu.