facebook

Pre študentov

Pripravte sa na vašu budúcu kariéru a spoznajte našu firmu už počas štúdia!

Spoločnosť Groupe PSA Slovakia ponúka pre študentov vysokých a stredných škôl:

 • spoluprácu pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác
 • absolvovanie odborných stáží
 • vykonanie bezplatnej školskej praxe
 • brigády počas školského roka

Škola

  Bakalárske a diplomové práce

  Ste v poslednom ročníku a hľadáte firmu, kde zrealizujete svoju záverečnú prácu?

  Vašu záverečnú prácu môžete vypracovať na témy súvisiace s činnosťou našej spoločnosti. Podmienkou je absolvovanie bezplatnej odbornej praxe v rozsahu 80 hodín, počas ktorej budete spracovávať svoju prácu pod dohľadom prideleného tútora a vykonávať  tútorom zadané úlohy.

  Ako postupovať?

  Zašlite nám žiadosť o vypracovanie záverečnej práce spolu s vašim životopisom na mailovú adresu nabor@mpsa.com, prípadne vyplňte náš On-line osobný dotazník.

  V žiadosti uveďte:  

  • odbor, ktorý študujete
  • tému záverečnej práce (v prípade, že tému ešte nemáte stanovenú, pokúsime sa vám ju v spolupráci s konkrétnou prevádzkou alebo oddelením nájsť my)
  • prevádzku, na ktorej by ste chceli prácu vykonávať (pozrite si profily našich prevádzok a oddelení)
  • oblasť a okruhy otázok ktoré chcete v práci riešiť
  • aký druh informácií budete žiadať od našej spoločnosti
  • prínos vašej záverečnej práce pre našu spoločnosť
  • predbežný dátum nástupu na bezplatnú prax

  Po zaslaní všetkých potrebných informácií začneme hľadať odborného tútora, pod dohľadom ktorého budete vašu prácu vykonávať. Najneskôr do 4 týždňov od prijatia vašej žiadosti vám zašleme vyrozumenie o výsledku.

  Škola

  Bezplatná školská prax

  Máte na škole povinnú prax? Môžete ju absolvovať u nás. Dĺžka praxe závisí od požiadaviek školy.

  Ako postupovať?

  • Zašlite nám žiadosť spolu s vaším životopisom na mailovú adresu nabor@mpsa.com, prípadne vyplňte náš on-line osobný dotazník.

  • V prípade schválenia vašej žiadosti sa vám pokúsime v spolupráci s prevádzkami a oddeleniami nájsť odborného tútora, ktorý bude dohliadať na výkon vašej praxe. Najneskôr do 4 týždňov od prijatia žiadosti vám zašleme vyrozumenie o výsledku.

  PSA kariéra

  Brigády počas školského roka

  Chcete si zarobiť popri škole? Ponúkame možnosť brigády administratívneho alebo manuálneho charakteru počas školského roka. Podmienkou je byť študentom denného štúdia vysokej školy. Pracovný fond: maximálne 80 hodín mesačne. Plat je dohodou.

  Ako postupovať?

  • Zašlite nám vašu žiadosť  spolu s vaším životopisom na mailovú adresu nabor@mpsa.com, prípadne vyplňte náš on-line osobný dotazník.
  • Ak sa vyskytne brigáda, na ktorú budete spĺňať  všetky kritériá, budeme vás kontaktovať  ohľadom konkrétnej ponuky.