facebook

Sprostredkovanie i následne kolektívne vyjednávanie trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia zatiaľ nepriniesli dohodu

Trnava, 03. december 2020 – Ani štvrtkové kolektívne vyjednávanie medzi vedením trnavského výrobcu automobilov Groupe PSA Slovakia a jeho sociálnym partnerom OZ KOVO, už bez účasti sprostredkovateľa, neprinieslo dohodu. Odbory odmietli návrh zamestnávateľa na uzavretie dohody na štyri nasledujúce roky, s čím sa stotožnil aj sprostredkovateľ, a navrhujú dohodu len na jeden rok, maximálne na dva roky. Takéto riešenie, podľa vedenia automobilky, však nezabezpečí stabilné podmienky pre zamestnancov a môže ohroziť ambíciu Trnavy vyhrať vnútro-koncernovú súťaž o investíciu do nového modelu.

 

Rokovanie za účasti sprostredkovateľa začalo 8. októbra a pozostávalo zo štyroch kôl. Zákonom určený termín pre mediáciu bol dvakrát predĺžený, lehota na proces mediácie uplynula 29.novembra.

 

Vedenie automobilky v Trnave naďalej trvá na takom zvýšení odmeňovania, ktoré umožní výrobnému centru zvýšiť aj konkurencieschopnosť závodu, ako nutnej podmienky pre získanie investície do možného budúceho modelu. Získanie nového projektu je nevyhnutnou podmienkou pre budúcnosť trnavského závodu a jeho zamestnancov. Kritériami úspechu výrobného centra vo veľmi náročnej vnútro-koncernovej súťaži sú tri kľúčové faktory: Ekonomická výkonnosť, Flexibilita a Kvalita.

 

V odmeňovaní zamestnávateľ navrhol pre roky 2021 až 2024 zvýšiť mesačne vyplácanú výkonnostnú individuálnu prémiu v priemere o 10€ v každom zo štyroch rokov a tým navýšiť maximálnu úroveň tejto mesačnej prémie v roku 2021 na 220€, v roku 2022 na 240€, v roku 2023 na 260€ a v roku 2024 na 280€. V rokoch 2023 aj 2024 navrhuje vedenie automobilky aj všeobecné zvýšenie mzdy o 20€ každý rok. Automobilka chce zachovať individuálne zvýšenia mzdy a vyplácať 13. a 14.plat podľa odpracovaných rokov.

 

Zamestnávateľ navrhuje od roku 2021 vytvoriť kategóriu zamestnancov pracujúcich viac ako 15 rokov a zvýšiť motivačnú schému týchto lojálnych zamestnancov. Podiel na zisku za rok 2020 (vyplatený v roku 2021) navrhuje vedenie automobilky zvýšiť o 150€ za výsledky kvality. Za rok 2019 táto suma predstavovala spolu 1.031€.

 

Vo Flexibilite pracovného času zamestnávateľ ustúpil a znížil pôvodne navrhované limity vyúčtovacieho obdobia Konta pracovného času na šesť mesiacov. Návrh zamestnávateľa zohľadňuje potrebu mať vyššiu mieru flexibility smerom nahor aj nadol, čím sa vytvorí priestor na pružnú reakciu podľa vývoja na trhu.

 

Priemerná mzda operátorov výroby vyplatená v roku 2019 dosiahla 1.291 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov). Celková priemerná mesačná mzda bez manažmentu dosiahla v roku 2019 výšku 1.632 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov).

 

Konkurencieschopnosť trnavskej automobilky je podmienkou pre ochranu budúcnosti závodu a jeho zamestnancov, zabezpečenie jeho udržateľnosti a umožnenie získania ďalšieho potenciálneho produktu.

 

Vedenie automobilky potvrdzuje svoju vôľu hľadať dohodu so sociálnym partnerom, ktorá pripraví budúcnosť trnavského výrobného centra na požadovanej úrovni jeho výkonnosti.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla 1,2 miliardy EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába nový model Peugeot 208, ktorý sa stal Európskym autom roka 2020. Automobilka prvýkrát v histórii ponúka aj elektrickú verziu e-208. Od septembra 2016, exkluzívne len na Slovensku, vyrába aj nový Citroën C3.

 

Aktuálne vytvára automobilka do 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com