facebook

V poradí už tretí Internal Sharing, organizovaný Priemyselným inovačným klastrom (IIC – Industry Innovation Cluster), sa uskutočnil tentoraz v priestoroch trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia.

Trnava, 29. októbra 2018 – V poradí už tretí Internal Sharing, organizovaný Priemyselným inovačným klastrom (IIC – Industry Innovation Cluster), sa uskutočnil tentoraz v priestoroch trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia.

 

Počas neho predstavila automobilka účastníkom pracovného podujatia viac ako desiatku konkrétnych projektov, vyžadujúcich inovačné riešenia. Podujatie prebiehalo postupne vo všetkých výrobných ateliéroch automobilky.

 

„Cieľom návštevy bolo vidieť existujúci výrobný proces jedného z najväčších zahraničných investorov  na Slovensku s príležitosťami pre hľadanie moderných inovačných riešení,“ povedala prezidentka IIC a zároveň šéfka Fracúzsko-Slovenskej obchodnej komory Martina Le Gall Malaková.

 

Okrem zástupcov zakladajúcich spoločností sa tentoraz podujatia s názvom Internal Sharing zúčastnili aj zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

 

 

 

Deväť spoločností a organizácií pod záštitou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory 9.júna 2017 vytvorilo Priemyselný inovačný klaster (IIC -- Industry Innovation Cluster) s ambíciou stať sa akcelerátorom inovácií slovenského priemyslu. IIC si kladie za cieľ združovať spoločnosti, ktoré sú lídrami v slovenskom priemysle a chcú posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti.

Úlohou klastra je vytvoriť priestor pre hľadanie prienikov, ktoré budú katalyzátorom moderných inovačních riešení a podporou výskumu a vývoja vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch. Memorandum o vzniku klastra bolo podpísané v priestoroch trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia.

 

Zakladajúcimi členmi IIC boli Groupe PSA Slovakia, HB Reavis, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), Veolia, Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovakia a  Slovak Lines. V lete 2018 sa plným členom IIC stala aj Tatrabanka. Od júla 2018 sú partnermi IIC aj tri fakulty: Strojnícka fakulta STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Kontakt: Peter Švec, generálny sekretár IIC, +421 911 78 55 77