facebook

Trnavská automobilka aktualizovala Kódex protikorupčného správania

Trnava 08.októbra 2018 – Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia v záujme zvýšenia prevencie voči korupčnému správaniu aktualizovala svoj Kódex protikorupčného správania. Vzorom pri jeho formulovaní je kódex prijatý na úrovni centrály Groupe PSA. Cieľom je nulová tolerancia k pokusom korupčného správania, ktoré je v rozpore s hodnotami skupiny formulovanými v Etickom kódexe a legislatívou platnou na Slovensku.

 

Groupe PSA ako zodpovedná firma informuje svojich zamestnancov ako sa vyhnúť akémukoľvek korupčnému správaniu bez ohľadu na jeho spôsob a cieľ. Vzťahuje sa to na všetky druhy korupcie: aktívnu, či pasívnu, priamu i nepriamu korupciu. Vylúčené je obchodovanie s vplyvom, podplácanie verejných činiteľov či súkromných osôb. Automobilka netoleruje úplatky za rýchle vybavenie, klientelizmus, vymáhanie peňazí, nekalé dohody s dodávateľmi, zákazníkmi alebo partnermi. Znenie celého kódexu nájdete tu.

 

Jedným z cieľov kódexu je aj snaha objasniť zamestnancom, v ktorých oblastiach a za akých okolností sa uplatňujú protikorupčné zásady, a ako sa majú správať ak by boli konfrontovaní ponukou na akékoľvek typy korupčného správania.

 

Zamestnanci celej skupiny Groupe PSA sú povinní dôsledne sa riadiť týmito štandardmi v rámci svojich pracovných úloh, ktorými sú v podniku poverení. Presvedčenie, že konajú v záujme skupiny, nemôže byť dôvodom, aby sa správali v rozpore s tu uvedenými pravidlami. Zodpovednosťou manažérov spoločnosti je oboznámiť svojich spolupracovníkov s obsahom a dôležitosťou tohto kódexu a presvedčiť sa, že ho dodržiavajú.  

 

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia vyrobila v roku 2017 rekordných viac ako 335 050 vozidiel, čo predstavuje medziročný rast produkcie o 6,3%. V roku 2018 predpokladá automobilka výrobu na úrovni minimálne 345.000 vozidiel.

 

Aktuálne vytvára automobilka okolo 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába model Peugeot 208 a od septembra 2016, exkluzívne len v Trnave, aj nový model Citroën C3, ktorý predstavoval industriálnu investíciu vo výške 80 mil. EUR.

 

Počas roka 2017 získal model Citroën C3, na celkovej výrobe, podiel takmer 90 % a stal sa lídrom výrobného programu automobilky.

 

V rámci ochrany životného prostredia automobilka od júna 2012 nevyviezla na skládku ani kilogram odpadu tvoreného vo výrobe. Trnavské výrobné centrum patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi najlepšie automobilky Európy.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com