facebook

Aká je pravda o článku s názvom „Automobilka darovala chlapcovi na vozíku švihadlo“?

Aká je pravda o článku s názvom „Automobilka darovala chlapcovi na vozíku švihadlo“?

 

Slovenský server My Nitra publikoval v utorok 27. septembra 2016 článok pod názvom „Automobilka darovala chlapcovi na vozíku švihadlo“. Obdobu článku publikoval aj denník SME.

 

Článok („Toto sa môže stať len na Slovensku. Rodičia chlapca na vozíku prosili automobilku o pomoc, tá mu poslala švihadlo") odvolávajúci sa na ten istý pôvodný článok sa objavil aj tu.

 

Na podnet článku z 27.septembra 2016 bolo hrubo manipulatívnym spôsobom zostrihané aj video tu kde je zneužitá časť interview pre Mestskú televíziu Trnava, kde sa hovorca automobilky Groupe PSA Slovakia v Trnave vyjadruje k úplne inej téme.

 

V tejto situácii preto považujeme za dôležité uviesť tieto fakty: 

 

 1. začiatkom marca 2016 sme ako spoločnosť obdŕžali žiadosť o finančný príspevok (scan žiadosti nižšie) pre ťažko chorého chlapčeka žijúceho pri Nitre; žiadosť bola bez oslovenia, zrejme v kópiách rozposielaná do rôznych firiem a organizácií; na priloženej fotke je chlapček sediaci pri stole, zrejme u lekára, ako si niečo kreslí.
 2. 30. marca 2016 sme na žiadosť reagovali zápornou odpoveďou; mohli sme samozrejme žiadosť aj ignorovať, ale držíme sa v Groupe PSA Slovakia štandardu, že slušne odpovedáme na každú žiadosť; okrem odpovede sme žiadateľom poslali aj balíček detských reklamných predmetov: omaľovánku, ceruzky a švihadlo s rúčkami, na ktorých je detský motív; pri vybavovaní žiadosti sme mohli vychádzať len z fotografie a textu žiadosti, kde nie je explicitne uvedené, že chlapček je na invalidnom vozíku; ako firma nemáme kapacity preverovať v teréne každú žiadosť, tým viac, že táto bola z Nitry a my sídlime v Trnave; urobili sme to najlepšie, čo sme podľa našich možností urobiť vedeli 
 3. po takmer šiestich mesiacoch nám v nedeľu 18. septembra 2016 poslal redaktor nitrianskeho týždenníka MY Nitra otázku k tejto téme; prvým naším krokom bolo, že sme sa rodine ospravedlnili za necitlivý výber reklamného predmetu a nezbavovali sme sa zodpovednosti za to, že rodičia dieťaťa boli dotknutí; vzhľadom na to, že išlo o prípad chorého dieťaťa, nechceli sme kvôli diskrétnosti zverejňovať kópiu ich žiadosti, no keďže už bola publikovaná aj naša oficiálna odpoveď, zverejňujeme na obrázkoch hore aj kompletný text žiadosti rodičov aj s priloženou fotkou, z ktorej sme pri formulácii odpovede vychádzali 
 4. v utorok 27. septembra sme poslali rodine list s osobným ospravedlnením; na naše ospravedlnenie nám rodina Kupcových odpovedala s pochopením a bez akejkoľvek zášti.

Doteraz považujeme za vrcholne nevhodné, že:

 •   v titulku článku sa napriek tomu objavuje „chlapec na vozíku“, pričom v žiadosti o pomoc sa explicitne invalidný vozík nespomína a na fotografii, priloženej k žiadosti, chlapec nesedí na vozíku; my nedokážeme preverovať každú žiadosť v teréne a odmietame obviňovanie médií, že sme balíček predmetov práve so švihadlom poslali zámerne chlapčekovi na invalidnom vozíku; v texte zmienku o „vozíku“ nenájdete; napriek tomu sme sa ospravedlnili v mene firmy za necitlivý výber zaslaného darčeka a vzali sme vinu na seba bez „vykrúcania sa“

 

 •  v titulku je spomenuté ďalej len švihadlo, pričom sme chlapcovi v dobre mienenej snahe zmierniť zápornú odpoveď poslali balíček viacerých reklamných predmetov; titulok, ktorý sa všade opakuje, je zvolený v tejto slovnej kombinácii zrejme v záujme vyvolať čo najväčší kontrast, respektíve posmech (žiadne, ani opakované vyjadrenie ospravedlnenia automobilky a popis situácie neboli dostatočné na to, aby téma nebola medializovaná – naše gesto ospravedlnenia nebrali do úvahy ani v redakcii, kde článok vznikol a nikdy sme žiadnu odpoveď sme nedostali ani od administrátora servera, kde sa objavilo hrubo zmanipulované video)

 

 • sme zaskočení tým, že nepostačuje žiadne ospravedlňovanie a vysvetľovanie; naším gestom, že sme žiadateľovi poslali v dobrom zámere aspoň drobný darček, sme nemali ani v náznakoch zlý úmysel (vybavujeme a vybavili sme množstvo žiadostí tohto typu) a nechápeme, prečo sa z nejakých dôvodov stala táto téma po šiestich mesiacoch predmetom medializácie  

 

 • v piatok 30. júna na žiadosť spoločnosti Groupe PSA Slovakia prebehlo aj osobné stretnutie s rodinou postihnutého dieťaťa v ich bydlisku pri Nitre; považovali sme za dôležité poprosiť osobne o odpustenie za náš diel necitlivosti, no zároveň sme si vzájomne podrobne vysvetlili, ako k nedorozumeniu došlo

 

 •  od rodičov chlapca sme sa dozvedeli, že sme boli jednou z mála firiem, ktoré vôbec zareagovali na ich žiadosť, ktoré rozposielali na desiatky adries s rôznymi fotkami a inými podkladmi a boli sme jedinou, ktorá aj niečo poslala; pritom ani oslovené štátne organizácie, ktoré sú zodpovedné za starostlivosť o odkázaných a sú platené z peňazí daňových poplatníkov na ich žiadosť nereagovali buď vôbec, alebo ak, tak nepriaznivo   

 

 •  Groupe PSA Slovakia pritom dobrovoľne a pravidelne finančne prispieva na pomoc postihnutým deťom, či dospelým, alebo inak odkázaným na pomoc iných v Trnave a okolí a vie to kedykoľvek vydokladovať

 

 •  nech si položí každý súdny človek, že akú motiváciu by mala taká veľká spoločnosť ako trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia na zámernom darovaní švihadla dieťaťu o ktorom by vopred vedela, že ide o dieťa na vozíku

 

 

Z týchto dôvodov považujeme publikovaný článok ako značne zavádzajúci! Čo najrozhodnejšie odmietame navodzovanie klamlivého dojmu, že balíček so švihadlom sme ako automobilka „darovali“ chlapčekovi s vedomím, že je na invalidnom vozíku a so zámerom ho citovo poškodiť. Toto obvinenie považujeme za absurdné a varujeme pred jeho ďalším šírením v médiách.