facebook

Postupné a bezpečné spúšťanie výroby v automobilke Groupe PSA Slovakia v kontexte obnovenia obchodných aktivít

 • posilnené zdravotné opatrenia boli aplikované ešte pred opätovným začatím výroby s dobrovoľnou účasťou zamestnancov a konzultované s odbormi
 • realizovaný bol audit, ktorý je garanciou úplnej implementácie prísnych hygienických opatrení v 100% všetkých výrobných, obchodných aj vývojových kapacitách skupiny
 • postupné a bezpečné obnovenie výroby v kontexte postupného rozbehu predaja

 

Trnava, 4. mája 2020 – „Ochrana našich zamestnancov a ochrana spoločnosti sú dve nehmotné zásady riadenia našich aktivít. Rozšírený štandard hygienických opatrení ponúka našim zamestnancom vysokú úroveň ochrany a je prvým kritériom pre reštart výroby. Keďže produkcia je závislá od oživenia obchodnej činnosti, ktorá je naším druhým kritériom, postupne a v bezpečných podmienkach pristupujeme k obnoveniu systému výroby automobilov pre našich zákazníkov. Týmito dvomi kritériami sa budeme riadiť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch,“ povedal Yann Vincent, viceprezident Groupe PSA.

 

„Počas vynúteného zastavenia produkcie v trnavskej automobilke sme implementovali posilnené sanitárne opatrenia. Tento štandard bol zostavený v spolupráci so Zdravotnou službou a konzultovaný s odbormi. Vďaka tomuto kolektívnemu úsiliu, ktoré bolo potvrdené externým auditom, budeme už tento týždeň krok za krokom realizovať niektoré prípravné práce. Ich cieľom je, aby sme mohli opätovne rozbehnúť produkciu a pokračovať vo výrobe úspešných modelov Peugeot 208, jeho elektrickej verzie e-208 a modelu Citroën C3. O detailoch ďalšieho vývoja budeme informovať 7. mája,“ hovorí zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ výroby Martin Dzama.

 

Od začiatku krízy spôsobenej ochorením Covid-19 bola prioritou Groupe PSA ochrana jej zamestnancov a zachovanie budúcnosti spoločnosti. Výrobné centrá Groupe PSA aj počas zastavenia produkcie implementujú štandard posilnených sanitárnych opatrení vo výrobe, administratíve, výskume, vývoji a predajnej sieti. Tento štandard, zostavený v spolupráci so Zdravotnou službou a odbormi bol predmetom dôsledného auditu. Okrem toho interní „audítori protokolu“ budú zodpovedať za každodenné overenie uplatňovania prísnych zdravotníckych opatrení a vykonávanie nápravných opatrení, ak je to potrebné.

 

Postupné spustenie prípravných prác a výroby za prísnych hygienických opatrení sa uskutoční v najbližších týždňoch. Prvá vlna čiastočného otvárania závodov a realizácie prípravných prác začne v dňoch medzi 4. a 11. májom (od 11.mája vo Francúzsku), berúc do úvahy situáciu na trhu (návrat k bežnému životu, znovuotvorenie predajní áut a dopyt po jednotlivých modeloch).  

 

Týmto postupným a zodpovedným prístupom Groupe PSA chráni tak svojich zamestnancov ako i klientov a zároveň zabezpečuje udržateľnosť svojho podnikania.

 

Zavedené opatrenia:

 • ak je to možné, uprednostňovanie individuálnej dopravy, ak sa vozí v aute viac kolegov, alebo v prípade hromadnej dopravy treba dodržiavať pokyny (obmedzený počet cestujúcich, nastupovanie cez zadné dvere)
 • meranie teploty na vstupe do závodu a samo-pozorovanie symptómov
 • poskytnutie rúšok a dezinfekčných gélov
 • nosenie okuliarov a rúšok v areáli automobilky
 • rešpektovanie vzdialeností medzi ľuďmi v rámci celej automobilky vrátane oddychových, či fajčiarskych zón,...
 • nechávanie otvorených dverí (okrem protipožiarnych), aby sme sa vyhli potrebe chytania kľučiek
 • časté čistenie nástrojov a pracovného miesta
 • čakacia doba v prípade akýchkoľvek dielov, ktoré nie sú zhotovené v závode PSA
 • prispôsobenie pracovného času, aby nedochádzalo k stretu pracovníkov pri výmene zmien

 

 

Aktuálne vytvára automobilka okolo 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla 1,2 miliardy EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába nový model Peugeot 208, ktorý sa stal Európskym autom roka 2020. Automobilka prvý krát v histórii ponúka aj elektrickú verziu e-208. Od septembra 2016, exkluzívne len na Slovensku, vyrába aj nový Citroën C3.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com