facebook

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v trnavskej automobilke

                                         

 

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v trnavskej automobilke

 

 

Trnava 24.októbra 2018Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je každodennou prioritou automobilového koncernu Groupe PSA, ktorý patrí k najlepším v ukazovateľoch bezpečnosti v rámci automobilového priemyslu v Európe. Tento rok sa všetky jeho výrobné centrá, vrátane trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia, aktívne zapájajú aj do prebiehajúceho Európskeho týždňa BOZP. Cieľom konkrétnych podujatí pre zamestnancov automobilky je zvýrazniť kľúčovú úlohu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

 

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia už teraz patrí v ukazovateľoch bezpečnosti, indexu úrazovosti, do prvej štvrtiny najlepších výrobných centier skupiny.

 

V týždni od 22. do 26. októbra automobilka rozšírila pre svojich zamestnancov ponuku zdravších jedál vo firemnej reštaurácii. Vďaka vyššiemu príspevku od automobilky si zamestnanci môžu každý deň vybrať nadštandardné zdravé jedlo za cenu od 1 EUR. Automobilka celoročne ponúka svojím zamestnancom aj možnosť špeciálneho diétneho stravovania, a to za necelých 50 centov za jedlo.  

 

Počas týždňa môžu všetci zamestnanci využiť bezplatné očkovania proti chrípke. Bezplatne im je k dispozícii aj Fyzioterapeutické stredisko, ktoré v automobilke funguje celoročne. Každý deň týždňa BOZP je zároveň venovaný jednej vybranej téme. V prvý deň boli zamestnanci informovaní o obsahu projektu Európskeho týždňa BOZP, harmonograme aktivít v Trnave. V interaktívnych prezentáciách na každej výrobnej prevádzke si zamestnanci položili základnú otázku: „Prečo riskujeme?“.

 

Utorok sa automobilka zamerala na „Riziká na prevádzkach“, kde v podporných videách prezentujú nadriadení pravidlá dodržiavania bezpečnosti na vytypovaných pracoviskách. Streda je zameraná na „Ergonómiu“ pri práci. Štvrtok je venovaný dôležitosti „Spánku“ v živote zamestnancov a jeho dôležitosť pre znižovanie rizík bezpečnosti. Posledný deň tematického týždňa je zameraný na „Bezpečnosť pri narábaní s chemickými produktmi“. Každú z tém prezentujú nadriadení aj počas víkendových zmien.

 

Ešte pred samotným Európskym týždňom BOZP automobilka pripravila pre svoje zamestnankyne diskusiu dôležitosti prevencie, ale aj boja s rakovinou prsníka s Evou Bacigalovou, predsedníčka OZ Amazonky.

 

Automobilka sa dlhodobo stará aj o regeneráciu a oddych zamestnancov. Vo svojom benefitnom programe ponúka výhodnejšie vstupy do fitnescentier, príspevky na nákup vitamínovvýživových doplnkov v lekárňach, ale aj príspevky na nadštandardné lekárske prehliadky. Celoročne tiež pripravuje rozličné športové podujatia pre zamestnancov i verejnosť. Množstvo podujatí zastrešuje Asociácia športu PSA, ktorá dnes združuje 16 sekcií a organizuje pohybové aktivity (napr. turistické či lyžiarske zájazdy na Slovensku). 

 

V rámci športových podujatí pre verejnosť s výdatným zapojením zamestnancov organizovala automobilka vo svojich priestoroch uplynulú nedeľu už štvrtý rok jediný polmaratón v Trnave a jediný industriálny beh tohto druhu v SR s možnosťou účasti aj na kratších behoch na päť a 10 km. Každé dva mesiace organizuje automobilka v Trnave rôzne typy podujatí zameraných na šport, alebo aktívny oddych. 

 

 

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia vyrobila v roku 2017 rekordných viac ako 335 050 vozidiel značky Citroën C3 Peugeot 208, čo predstavuje medziročný rast produkcie o 6,3%. V roku 2018 predpokladá automobilka výrobu na úrovni minimálne 345.000 vozidiel.

 

Aktuálne vytvára automobilka okolo 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába model Peugeot 208 a od septembra 2016, exkluzívne len v Trnave, aj nový model Citroën C3, ktorý predstavoval industriálnu investíciu vo výške 80 mil. EUR.

 

Počas roka 2017 získal model Citroën C3, na celkovej výrobe, podiel takmer 90 % a stal sa lídrom výrobného programu automobilky.

 

V rámci ochrany životného prostredia automobilka od júna 2012 nevyviezla na skládku ani kilogram odpadu tvoreného vo výrobe. Trnavské výrobné centrum patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi najlepšie automobilky Európy.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com