facebook

Zbierka z Vianočných trhov v automobilke opäť poteší dve charitatívne organizácie

Trnava 10.decembra 2018 – Okolo 700 návštevníkov sa zúčastnilo už tradičného šiesteho ročníka Vianočných trhov organizovaných v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia. Za pravú predvianočnú kapustnicu uvarenú zamestnancami,  ich domáce koláče, alebo klasický chlieb s masťou či domácou nátierkou návštevníci prispeli do charitatívnej zbierky sumou 1.111 EUR. Doteraz najvyššou v histórii tohto podujatia. Po navýšení o dve tretiny zo strany automobilky, poputuje napokon na charitu celková suma 3.333 EUR.

 

Ku každému darovanému euru, automobilka pridala ďalšie dve. Výsledná suma 3.333 EUR sa rozdelí medzi dve charitatívne organizácie: Centrum včasnej intervencie a OZ Strom. Obe sídlia v Trnave a do užšieho výberu sa dostali zo siedmych organizácii, ktoré opäť aj tento rok navrhli samotní zamestnanci automobilky. Vianočné trhy organizoval tím dobrovoľníkov z radov zamestnancov, ktorí vytvorili pre svoje kolegyne a kolegov priestor na predaj celého spektra podomácky vyrobených pochutín, či výrobkov s Vianočnou tematikou. Všetci spoločne sa tak postarali  o pravú vianočnú atmosféru druhej adventnej nedele. Pre deti nechýbal bohatý program s kúzelníkom, divadlo, ale najočakávanejší bol Mikuláš v závere dňa.

 

 

OZ Strom podporuje už 14 rokov aktivity na zlepšenie kvality života ľudí odkázaných na sociálnu pomoc – ľudí s postihnutím. OZ Strom združuje klientov od veku 17 rokov s ťažkými stupňami postihnutia. Zabezpečuje dennú alebo týždennú starostlivosť o ľudí s autizmom, nevidiacich, či o ľudí s mentálnymi limitmi.

Centrum včasnej intervencie (CVI) v súčasnosti poskytuje službu 43 rodinám. Služba včasnej intervencie je zameraná na celú rodinu, v ktorej je dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom. Cieľom služby včasnej intervencie je poskytnúť rodinám podporu, aby sa neocitli v sociálnom vylúčení, ale naopak – aby ich deti mohli navštevovať materské, stredné školy ale i voľnočasové aktivity spolu s ich rovesníkmi.

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia vyrobila v roku 2017 rekordných viac ako 335 050 vozidiel, čo predstavuje medziročný rast produkcie o 6,3%. V roku 2018 predpokladá automobilka výrobu na úrovni minimálne 345.000 vozidiel.

Aktuálne vytvára automobilka okolo 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába model Peugeot 208 a od septembra 2016, exkluzívne len v Trnave, aj nový model Citroën C3, ktorý predstavoval industriálnu investíciu vo výške 80 mil. EUR.

 

Počas roka 2017 získal model Citroën C3, na celkovej výrobe, podiel takmer 90 % a stal sa lídrom výrobného programu automobilky.

 

V rámci ochrany životného prostredia automobilka od júna 2012 nevyviezla na skládku ani kilogram odpadu tvoreného vo výrobe. Trnavské výrobné centrum patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi najlepšie automobilky Európy.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com