facebook

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je pripravená na reštart, a to vďaka implementácii posilnených zdravotných opatrení a podpore odborov

• v trnavskej automobilke boli plne implementované všetky prísne zdravotné opatrenia

• vedenie automobilky a sociálni partneri sú presvedčení, že týmito opatreniami bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany zamestnancov na pracovisku a splnenie noriem

• odbory trnavskej automobilky schválili implementáciu zdravotných opatrení na obnovenie činnosti, prospievajúcich k udržateľnosti závodu

 

Trnava, 14. apríla 2020 – Od začiatku krízy spôsobenej ochorením Covid-19 bola prioritou Groupe PSA ochrana jej zamestnancov a zachovanie budúcnosti spoločnosti. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia zostáva aj počas vynúteného zastavenia produkcie „aktívna“ a implementuje štandard posilnených sanitárnych opatrení. Tento štandard, zostavený v spolupráci so zdravotníkmi, so zapojením odborových organizácií, bol v plnom rozsahu nielen zavedený, ale aj auditovaný s cieľom preveriť jeho dôkladnú implementáciu. Automobilka v Trnave pritom dosiahla najvyšší stupeň výsledku, úroveň päť.

 

Tento sanitárny štandard pozostáva z viac ako 100 opatrení pokrývajúcich všetky oblasti spoločnosti na priemyselnej, administratívnej, výskumnej, vývojovej a obchodnej úrovni. Pre priemyselné prevádzky vyžaduje okrem vlastného sledovania zdravotného stavu zamestnancov doma aj povinnú kontrolu teploty pri ich príchode do práce, nosenie ochranných okuliarov, nosenie rúšok a zabezpečenie distribúcie dvoch kusov rúšok denne pre každého zamestnanca, rešpektovanie bezpečných vzdialeností medzi ľuďmi rozmiestnením viditeľných značiek na chodníkoch a podlahách, udržiavanie všetkých dverí (okrem protipožiarnych) v otvorenej pozícii pre zabránenie kontaktu rúk s kľučkami, zvýšenú frekvencia čistenia náradia a pracovných postov, zavedenie čakacej doby po dodaní dielov od dodávateľov (v režime bez dotyku rúk), nastavenie správneho času výmeny pracovných zmien, aby sa ľudia nestretávali...

 

Zástupcovia odborov, vedenie závodu a pracovná zdravotnícka služba po vzájomných konzultáciách a obhliadke terénu dospeli k záveru, že prijaté opatrenia pre ochranu zdravia umožňujú obnovenie výroby.

 

Dátum obnovenia výroby nebol v tejto fáze zatiaľ stanovený. Do úvahy budú pritom brané zmeny možností predaja a prevádzkových kapacít, ktoré sú limitované rozhodnutiami príslušných autorít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne vytvára automobilka okolo 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla 1,2 miliardy EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába nový model Peugeot 208, ktorý sa stal Európskym autom roka 2020. Automobilka prvý krát v histórii ponúka aj elektrickú verziu e-208. Od septembra 2016, exkluzívne len na Slovensku, vyrába aj nový Citroën C3.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com