facebook

Sprostredkovateľ v kolektívnom vyjednávaní trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia podporil zvyšovanie miezd podľa individuálneho výkonu a dohodu na obdobie štyroch rokov.

Trnava, 22.októbra 2020 – Kolektívna dohoda s platnosťou na štyri roky, priorita na odmeňovaní podľa individuálneho výkonu a kompetencií, či dôraz na oceňovaní dĺžky odpracovaných rokov. Toto sú hlavné body návrhu sprostredkovateľa blízke pozícii vedenia trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia v kolektívnom vyjednávaní s OZ KOVO, v ktorom bol 17.septembra vyhlásený spor. Vedenie automobilky si chce návrh sprostredkovateľa najprv podrobnejšie preštudovať a následne naň bude reagovať pri rokovacom stole.

 

Sprostredkovateľ vo svojom návrhu doručenom vo štvrtok navrhol pre roky 2021 a 2022 zvyšovať len mesačnú individuálnu prémiu, čo je nástroj oceňovania individuálneho výkonu. Podporil tiež návrh zamestnávateľa zaviesť 13. a 14. plat s ohľadom na odpracované roky. Pre roky 2023 a 2024 navrhol zvýšenie mzdy s výrazným podielom (75%) pohyblivých individuálnych zložiek (tarify, individuálne zvýšenia, mesačné prémie).

 

Vedenie automobilky v Trnave naďalej trvá na takom zvýšení odmeňovania, ktoré umožní výrobnému centru zvýšiť konkurencieschopnosť závodu, ako nutnej podmienky pre získanie investície do možného budúceho modelu. V oblasti flexibility treba podľa automobilky brať do úvahy nevyhnutnosť transformácie na nové technológie. Neistota na trhu núti výrobcu áut byť pripravený na scenáre s vysokým dopytom, ako aj na pokles objednávok a preto automobilka presadzuje väčšiu flexibilitu v záujme schopnosti plnenia objednávok klientov. Oceňuje pritom, že mediátor zahrnul do Konta pracovného času aj víkendovú zmenu.

 

Budúcnosť výrobného centra Groupe PSA Slovakia, rovnako ako v prípade iných finálnych výrobcov, je pod tlakom veľmi nepredvídateľnej situácie v automobilovom priemysle. Zvyšujúca sa konkurencia, tlak na znižovanie emisií CO2, ale aj negatívne dopady pretrvávajúcej krízy COVID sú hlavnými výzvami, ktorým čelí aj trnavský výrobca áut. V tejto chvíli neexistuje pre závod v Trnave záruka nového modelu, ktorý by dal budúcnosť jeho zamestnancom.

   

Vedenie automobilky v Trnave má jasnú víziu a kroky riešení. V rámci transformačného projektu „Future in our hands“ dlhodobo pracuje na zvýšení efektivity, znižovaní režijných nákladov, optimalizácii investícií a zachovanie konkurencieschopnosti nákladov na prácu. Pre zvládnutie aktuálneho náročného obdobia je však potrebný jednoznačný progres v každej z týchto oblasti a aktívny vklad každého hráča je nevyhnutný a bezpodmienečný.

 

Kolektívne vyjednávanie s OZ KOVO sa v trnavskej automobilke začalo 15.júla a po siedmych kolách bol, pre nedostatočný progres, 17. septembra vyhlásený spor. V závere septembra bola na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaslaná žiadosť o určenie sprostredkovateľa, ktorý od svojho vymenovania, 8.októbra, absolvoval viacero rokovaní s oboma stranami sporu. 22. októbra predložil návrh, ktorý je pre obe strany nezáväzný. Lehota na ukončenie mediácie bude oficiálne ukončená 8. novembra.

 

Priemerná mzda operátorov výroby vyplatená v roku 2019 dosiahla 1.291 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov). Celková priemerná mesačná mzda bez manažmentu dosiahla v roku 2019 výšku 1.632 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov).

 

Konkurencieschopnosť trnavskej automobilky je podmienkou pre ochranu budúcnosti závodu a jeho zamestnancov, zabezpečenie jeho udržateľnosti a umožnenie získania ďalšieho potenciálneho produktu.

 

Aktuálne vytvára automobilka do 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla 1,2 miliardy EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába nový model Peugeot 208, ktorý sa stal Európskym autom roka 2020. Automobilka prvý krát v histórii ponúka aj elektrickú verziu e-208. Od septembra 2016, exkluzívne len na Slovensku, vyrába aj nový Citroën C3.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com