facebook

Nadácia PSA Groupe mení podmienky: šancu má každý projekt zameraný na mobilitu a integráciu

Trnava, 2.mája 2017 – Nadácia PSA Groupe umožní prvý raz od svojho vzniku všetkým združeniam z celého sveta uchádzať sa o grant s projektmi na tému mobilita a integrácia. Predstavuje to významnú zmenu v doteraz platných podmienkach Nadácie. Prakticky ktorékoľvek združenia sa od tohto roku môžu samostatne zapojiť do výzvy na projekty k mobilite bez toho, aby bol garantom zamestnanec skupiny PSA Groupe, ako to bolo doposiaľ.

Nadácia automobilky PSA Groupe vznikla v roku 2011 s cieľom aktívne prispieť k rozvoju solidarity a integrácie okolo hlavnej témy mobility. Táto globálna výzva spoločnosti ovplyvňuje každodenný život všetkých ľudí. „Pojem mobilita je predovšetkým možnosť pohybovať sa. Preto chceme konať s cieľom urobiť z mobility všeobecné právo a pohnúť svetom. Našim cieľom je podporovať projekty organizácií, OSN a zamestnancov skupiny PSA Groupe, ktoré podporujú trvalú, zodpovednú a solidárnu mobilitu.“ Citované zo stránky: http://fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr/qui-sommes-nous/nos-engagements/

V rokoch 2011 až 2016 Nadácia PSA podporila 470 projektov v hodnote 10,3 miliónov € v štyroch oblastiach: integrácia, vzdelanie a kultúra, hendikep a životné prostredie.

Nadácia PSA Groupe v minulosti finančne podporila dva projekty, ktorých autori boli zamestnanci Trnavskej automobilky. V roku 2014 po prvýkrát v histórii celoskupinovej Nadácie PSA Groupe vyhral projekt zo Slovenska jednu zo štyroch hlavných kategórii a bol dotovaný sumou 10.000 €. Získané finančné prostriedky boli určené na projekt včasnej podpory detí s diagnostikovanou poruchou sluchu na Slovensku, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Nadáciou Pontis.

Minulý rok získal medzinárodnú cenu poroty Nadácie PSA Groupe projekt „Keď pomáhať s Partnerom je fajn“. Vznikol v spolupráci s Občianskym združením Samaria, v ktorom sa zamestnankyňa trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia podieľa na dobrovoľníctve už vyše dvoch rokov. Vďaka jej vynaloženému úsiliu získala organizácia finančnú dotáciu 10.000,-€, ktorej využitie poslúži na kúpu vozidla Peugeot Partner.

Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia zakončila rok 2016 s novým objemovým rekordom 315 050 vyrobených vozidiel. V jubilejnom 10-tom roku od spustenia výroby vozidiel v Trnave, tak produkcia medziročne vzrástla o 4%. Aktuálne vytvára okolo 4.300 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa  rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje automobilka na Slovensku okolo 10.000 postov. Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába model Peugeot 208 a od septembra 2016 aj plne nový model Citroën C3, ktorý predstavoval industriálnu investíciu vo výške 80 mil. EUR.V rámci ochrany životného prostredia automobilka od júna 2012 nevyviezla na skládku ani kilogram odpadu. Trnavský závod patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi najlepšie automobilky Európy.

 

Ďalšie informácie:

Ing. Peter Švec, riaditeľ komunikácie

Tel: (421) 33 5482 300; Fax: (421) 33 5484 542; E-mail: peter.svec@mpsa.com