facebook

Vedenie trnavskej automobilky Stellantis Slovakia dospelo v posledný marcový deň k dohode s odborovou organizáciou OZ KOVO na znení kolektívnej dohody s platnosťou na štyri roky.

Trnava 1. 4. 2021 - Vedenie trnavskej automobilky Stellantis Slovakia dospelo v posledný marcový deň k dohode s odborovou organizáciou OZ KOVO na znení kolektívnej dohody s platnosťou na štyri roky. „Ide o dôležitý krok k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a vyššej šanci získavania budúcich nových investícií, ktoré sú podmienkou pre posilňovanie budúcnosti našej automobilky,“ komentoval dohodu jej generálny riaditeľ Martin Dzama.

V prvých dvoch krízových rokoch bude dôraz na zvýšení individuálnej výkonnostnej prémie a garancií pre zamestnancov. Automobilka v rovnakom období zároveň garantuje výšku podielu na zisku a novozavedenej odmeny za kvalitu. Koncernový bonus za rok 2020 vyplatený v 2021 bude, napriek kríze, v celkovej výške 861€, vrátane retroaktívneho doplatku za výsledky kvalitu. V roku 2022 vyplatí firma každému zamestnancovi minimálne 950 EUR.

V ďalších dvoch rokoch bude nasledovať aj zvýšenie základných miezd zamestnancov automobilky. V posledných dvoch rokoch platnosti kolektívnej dohody bude výška vyplateného podielu závislá od výsledkov skupiny a trnavského výrobného centra.

Nové pravidlá budú platiť aj pre 13. plat. Vyplácaný bude ako doteraz v dvoch termínoch v máji, pred letom a v novembri, pred Vianocami. Vyplácať sa začne po skúšobnej dobe a jeho výška bude závisieť od počtu odpracovaných rokov. Napríklad pri viac ako 15 odpracovaných rokoch bude predstavovať až 125 % priemerného mesačného zárobku. Oceňovať teda bude verných a služobne starších zamestnancov s viacročnými skúsenosťami.

„Spoločná dohoda prinesie dlhodobú sociálnu aj ekonomickú stabilitu a je výrazom našej spoločnej zodpovednosti. Pre zamestnancov v tom, že mzdový nárast je rovnováhou kolektívneho a individuálneho odmeňovania za výkon. Pre zamestnávateľa zvyšuje priestor pre plánovanie. Dali sme prednosť dobrej budúcnosti pred neistotou. Chcem poďakovať sociálnym partnerom a všetkým zamestnancom automobilky, že porozumeli potrebám budúcnosti tejto spoločnosti,“ uzavrel Martin Dzama.

V oblasti flexibility bolo dohodnuté, že automobilka pokračuje v režime konta pracovného času pre tri zmeny počas týždňa, konto bude zavedené aj pre víkendovú zmenu, do platnosti vstúpia nové limity a platiť bude s trojmesačným vyúčtovacím obdobím.

Kolektívne vyjednávanie začalo v Trnave ešte 15.júla 2020 a cesta k včerajšiemu výsledku viedla cez celkovo 15 vyjednávacích kôl.