facebook

Vedenie automobilky v Trnave preferuje zvyšovanie miezd podľa individuálneho výkonu a oceňovanie dĺžky odpracovaných rokov. Nenašla sa však zhoda, nasledovať bude mediácia.

Trnava, 17.septembra 2020 - Budúcnosť trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia, podobne ako v prípade iných finálnych výrobcov, je pod tlakom veľmi náročnej a nepredvídateľnej situácie v automobilovom priemysle. Zvyšujúca sa konkurencia, tlak na znižovanie emisií CO2, ale aj negatívne dopady krízy COVID sú najväčšími výzvami, ktorým čelí aj trnavský výrobca áut. V tejto chvíli neexistuje pre závod v Trnave záruka nového modelu, ktorý by dal budúcnosť jeho zamestnancom.

   

Vedenie automobilky v Trnave má jasnú víziu a kroky o riešení. V rámci transformačného projektu „Future in our hands“ (Budúcnosť je v našich rukách) dlhodobo pracuje na zvýšení efektivity, znižovaní režijných nákladov, optimalizácii investícií a kontrole nákladov za prácu. Pre zvládnutie aktuálneho náročného obdobia je však potrebný jednoznačný progres v každej z týchto oblasti a vklad každého hráča je nevyhnutný a bezpodmienečný.

 

Vedenie trnavskej automobilky absolvovalo od zaslania prvého návrhu 21. mája 2020 sedem kôl kolektívneho vyjednávania s OZ KOVO. Vo štvrtok 17. septembra sa rokovania dostali do bodu, kedy bolo nutné skonštatovať, že sa nenašla zhoda a dostatočný progres. Bol vyhlásený spor v kolektívnom vyjednávaní a následne bude proces vyjednávania  pokračovať za účasti sprostredkovateľa, ktorého urči Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

„Musím žiaľ skonštatovať, že požiadavky odborov sú v rozpore s realitou, v ktorej sa nachádza automobilový priemysel a ekonomika aj v dôsledku krízy COVID. Aktuálne máme dostatok objednávok, ale už teraz musíme myslieť na budúcnosť, plniť víziu a konkrétne kroky vedúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Pohľad odborov neberie do úvahy nutnosť zvyšovania našej konkurencieschopnosti,“ povedal zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ výroby Martin Dzama.

 

Vedenie automobilky v Trnave navrhuje v oblasti odmeňovania zvýšenia, ktoré zároveň umožnia udržať celkové mzdové náklady pod kontrolou. V rokoch 2021-2022 sa chce zamerať na ocenenie individuálneho výkonu najmä navýšením mesačných prémií a pokračovania individuálneho zvyšovania miezd. Zároveň navrhuje, s ohľadom na počet odpracovaných rokov, postupne zaviesť 14. plat. Pre roky 2023-2024 uvažuje o všeobecnom zvýšení miezd za predpokladu, že sa nájde zhoda aj v ostatných oblastiach (odmeňovanie, sociálny fond a flexibilita).

 

V oblasti flexibility je potrebné podľa automobilky brať do úvahy celkový ekonomický kontext a nevyhnutnosť transformácie na nové technológie. Neistota z toho vyplývajúca nás núti byť pripravený na rôzne scenáre – na vysoký dopyt ako aj na pokles objednávok a preto navrhujeme flexibilitu do plusu aj do mínusu pre všetky pracovné zmeny.

 

Kolektívna dohoda s platnosťou na roky 2019-2020 bola podpísaná ešte v decembri 2018. Vďaka nej priemerná mzda operátorov výroby vyplatená v roku 2019 dosiahla 1.291 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov). Celková priemerná mesačná mzda bez manažmentu dosiahla v roku 2019 výšku 1.632 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov).

 

Konkurencieschopnosť trnavskej automobilky je podmienkou pre ochranu budúcnosti závodu a jeho zamestnancov, zabezpečenie jeho udržateľnosti a umožnenie získania ďalšieho potenciálneho produktu.

 

Aktuálne vytvára automobilka do 4.500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.

 

Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla 1,2 miliardy EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába nový model Peugeot 208, ktorý sa stal Európskym autom roka 2020. Automobilka prvý krát v histórii ponúka aj elektrickú verziu e-208. Od septembra 2016, exkluzívne len na Slovensku, vyrába aj nový Citroën C3.

 

Ďalšie informácie:

Peter Švec, tel: +421 911 78 55 77, +421 33 5482 300; e-mail: peter.svec@mpsa.com