facebook

Vianočné trhy trnavskej automobilky tento rok aj s Mirom Jarošom a v duchu novinky: „Zastúpme Ježiška, darujme Vianoce!“

Trnava 29.novembra 2019 – Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia pripravuje už siedmy ročník svojich tradičných Vianočných trhov spojených od začiatku aj s Mikulášom pre deti. Podujatie, ktoré sa bude konať v priestoroch administratívnej budovy automobilky v nedeľu 8.decembra, bude už od 10h00 otvorené pre všetkých zamestnancov, ich príbuzných, priateľov, ale aj širokú verejnosť.

 

Novinkou tohtoročných trhov je materiálna zbierka pod názvom „Zastúpme Ježiška, darujme Vianoce!“. Ide o zbierku zamestnancov trnavskej automobilky pre konkrétne formulované potreby zverencov OZ Samária z Hlohovca. Vďaka tejto iniciatíve, ktorá sa stretla s mimoriadne štedrým ohlasom zamestnancov trnavského výrobného centra bude obdarovaných takmer 80 jednotlivcov v núdzi. Odovzdávanie darčekov prebehne v rámci programu Vianočných trhov.

 

Automobilka pokračuje aj v dobrej tradícii finančnej zbierky počas samotných Vianočných trhov navýšenej o príspevok automobilky. Tento rok budú obdarené dve charitatívne a humanitárne organizácie: OZ Infosluch a Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku. Ku každému euru, ktoré sa do finančnej zbierky rozhodnú vložiť návštevníci trhov, prispeje automobilka ďalšími dvomi eurami. Výťažok zbierky sa tak strojnásobí.

 

OZ Infosluch, ktoré združuje odborníkov z celého Slovenska v snahe pozitívne zmeniť situáciu rodín s deťmi s poruchami sluchu a viacnásobným postihnutím. Peniaze využijú na nákup stimulačných pomôcok, ktoré bezplatne zapožičiavajú rodinám, alebo paliva na výjazdy za rodinami do terénu. Tvoria aj knihy pre rodičov,  učiteľov a pracovali aj na mobilnej aplikácii Posunkuj HRAvo, ktorá sa dá zdarma stiahnuť. Viac sa o nich môžete dozvedieť na www.infosluch.sk.

 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku pomáha ľuďom s touto diagnózou pri ich začlenení do života, vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času (www.downovsyndrom.sk). Finančný dar použijú na dofinancovanie výroby kalendára na rok 2020 s tematikou detí a mladých ľudí s Downovým syndrómom . Kalendár pomôže pri odstraňovaní bariér a mylných predsudkov, ktoré ešte stále pretrvávajú v spoločnosti voči ľuďom s týmto syndrómom.

 

Návštevníci, ktorí sa rozhodnú tráviť nedeľu na tomto podujatí, budú mať na trhoch, ako vždy doteraz, možnosť výberu zo širokej ponuky tradičných, domácich produktov zamestnancov automobilky. Zbierka bude prebiehať v charitatívnych stánkoch. Za ľubovoľný príspevok do spomenutej zbierky môže každý ochutnať fantastickú kapustnicu od nášho kolegu Jozefa Matušku, ale aj koláče, kávu, či iné dobroty od zamestnancov.

 

Deti si po celý deň prídu na svoje v tvorivých dielňach a pripravený je zaujímavý program:

10.30 – Rusalky

11.15 – Anjel Oliver

12.15 – Infosluch, Naučte sa básničku v posunkovej reči

12.30 – Emka Čučková spieva

13.00 – Odovzdanie vianočných darčekov OZ Samaria

13.30 – Miro Jaroš

14.30 – Mikuláš

16h00 – záver podujatia