facebook

Informácie pre zamestnancov. Aktualizácia 23.09.2021

Oznam pre zamestnancov automobilky 23.09.2021 14:30

SVK
POTVRDZUJEME VÝROBU v piatok 24. septembra na všetkých troch výrobných zmenách – rannej, popoludňajšej aj nočnej.
O výrobe cez víkend budeme informovať na tomto mieste vo piatok najneskôr do 20h00.
Počas výrobných dní bude otvorená kantína a stravu budeme distribuovať aj do ZVT.
Situácia s dostatkom polovodičových komponentov od našich subdodávateľov a dodávateľov je stále veľmi komplikovaná. Informujeme Vás hneď, ako máme istotu o pokračovaní výroby.
Neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme informovanie akokoľvek zdržiavali.
Vopred ďakujeme za pochopenie!
V prípade otázok kontaktujte nadriadeného, prípadne pošlite správu do messengera.
ENG
WE CONFIRM PRODUCTION on Friday, September 24 on all three production shifts - morning, afternoon and night.
We will inform about the production over the weekend at this place on Friday no later than 20:00.
During the production days, the canteen will be open and we will also distribute the food to ZVT.
The situation with semiconductor components from our subcontractors and suppliers is still very complicated. We inform you as soon as we are sure of the continuation of production.
There is no reason why we would delay informing in any way.
Thank you in advance for your understanding!
In case of questions, contact your superior or send a message to the messenger.
SRB
POTVRĐUJEMO PROIZVODNJU u petak, 24. septembra na sve tri smene - jutarnjoj, popodnevnoj i noćnoj smeni.
O proizvodnji u toku vikenda ćemo Vas obavestiti u petak najkasnije do 20:00 časova.
Tokom proizvodnih dana, kantina će biti otvorena, a hranu ćemo distribuirati i na ZVT -u.
Situacija sa nedostatkom delova od naših kooperanata i dobavljača je i dalje veoma komplikovana.
Obaveštavamo Vas odmah kada imamo informacije o nastavku proizvodnje.
Nema razloga zašto bismo na bilo koji način odlagali davanje informacija.
Hvala unapred na razumevanju!
Ako imate pitanja, obratite se svom nadredjenom ili pošaljite poruku na messengeru.
RUS
МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ РАБОТУ ПРОИЗВОДСТВА в пятницу, 24 сентября, на всех трёх производственных сменах - утром, днем и ночью.
О работе производства в выходые, мы сообщим в пятницу, не позднее 20.00.
В дни работы производства столовая будет открыта, а также будет обеспечена раздача еды по ZVT.
Ситуация с недостаточным количеством полупроводниковых компонентов у наших субподрядчиков и поставщиков все еще очень сложная. Мы проинформируем вас, как только убедимся в продолжении работы производства.
Нет причин, по которым мы должны каким-либо образом задерживать предоставление информации.
Заранее благодарим за понимание!
По всем вопросам обращайтесь к своему начальнику или отправьте сообщение в мессенджер.
Спасибо.