facebook

Informácie pre zamestnancov. Aktualizované 14. 4. 2022

14. apríl 2022

Vo štvrtok 14.4. na poobednej zmene nevyrábame.
Na poobednej zmene 14.4. pracujú nasledovné výnimky:
• kvalita QCP retuš
• kvalita QCP CRAC + AVCF pracujú podľa inštrukcií nadriadeného
• logistika CPL vykládka kamiónov
• zvarovňa FER – výroba pre externých klientov vrátane logistiky
• RET PEI podľa inštrukcií nadriadeného (poobedná a nočná zmena)
Strava nebude zabezpečená.
EN
We don’t produce in Afternoon Shift Thursday 14th of April.
Exceptions which work in Afternoon Shift Thursday 14th of April :
• QCP Retouche
• QCP CRAC + AVCF work according to instruction of supervisor
• CPL Truck Unloading
• WELDING Production for External Clients, including logistic
• RET PEI according to instruction of supervisor (afternoon and night shift)
Food is not provided.
SRB
U četvrtak 14.4. na poslepodnevnoj smeni ne proizvodimo.
14.4. na poslepodnevnoj smeni će raditi samo sledeći izuzeci:
• kvalitet QCP retuš
• QCP CRAC + AVCF kvalitet će raditi prema uputstvima nadređenih
• logistika CPL istovar kamiona
• FER zavarivanje – proizvodnja za eksterne klijente uključujući logistiku
• RET PEI po uputstvu pretpostavljenog (popodnevna i noćna smena)
Hrana neće biti obezbeđena.
UKR
В четвер 14.4 післяобідня зміна не виробляє
На післяобідній зміні 14.4 вийнятково працюють:
• якість QCP ретуш
• якість QCP CRAC + AVCF працюють відповідно до інструкцій
• логістика розвантажувачів CPL
• зварювальний цех FER – виробництво для зовнішніх клієнтів, включаючи
логістику
• RET PEI згідно з вказівками начальник (денна і нічна зміна)
харчування не буде адано.