facebook
O PSA Slovakia

História

Peugeot

Peugeot

Podnikateľské začiatky rodiny Peugeotovcov siahajú až do 15. storočia. Rodina Peugeot vlastnila veľké územia pôdy, na ktorých stavala veterné mlyny. V roku 1810 sa bratia Jean-Pierre II a Jean-Frédéric spojili s podnikom Jacques Maillard-Salins, čím sa Peugeot začal zaoberať výrobou ocele.

Od roku 1830 sa dostáva Peugeot cez výrobu bicyklov aj do oblasti dopravných prostriedkov. Najväčší úspech v 19. storočí zaznamenáva so svojim klasickým bicyklom Le grand-bi.

Strojcom a vizionárom osudu Peugeot bol až Armand Peugeot, ktorý sa v roku 1896 oddelil od svojho bratranca Eugena a ešte v tom istom roku založil spoločnosť „Société des Automobiles Peugeot“ (Automobilka Peugeot).

Základom pre vznik dnešnej podoby firmy bola fúzia medzi firmami Armanda Peugeota a synov už zosnulého Eugena Peugeota v roku 1910. Touto fúziou vznikla firma „Société Anonyme des Automobiles et cycles Peugeot“ (Akciová spoločnosť na výrobu automobilov a bicyklov Peugeot).

Historia Citroen

Citroën

André Citroën založil svoju spoločnosť v roku 1913. Pôvodne sa zaoberala výrobou moderných ozubených kolies a munície. Myšlienka vyrábať autá vznikla v roku 1916. Vtedy sa André Citroën rozhodol pripraviť konverziu svojej továrne na muníciu v Quai de Javel na veľkoobjemovú výrobu silných a hospodárnych automobilov.

Prvý automobil "Type A" zišiel z výrobnej linky v júli 1919. Ku koncu toho istého roka vyrobila továreň 2180 áut s dennou produkciou 30 kusov.

PSA Peugeot Citroën

Skupina PSA Peugeot Citroën vznikla v roku 1976, kedy spoločnosť Peugeot Société Anonyme kúpila automobilku Citroën a zlúčila ich do jednej spoločnosti. Tým sa zvýšila konkurencieschopnosť oboch značiek. Skupina je dnes druhým najväčším európskym výrobcom automobilov. Jej hlavným akcionárom je rodina Peugeotovcov, ktorej zástupcovia sú členmi dozornej rady.

Skupina okrem automobilov vyrába aj motocycle značky Peugeot, svoje podiely má aj v banke PSA Finance a vo výrobcovi dielov Faurecia.

Okrem závodov na výrobu automobilov vlastní skupina tiež zlievárne, lisovne a motorárne, ktoré vyrábajú diely pre závody skupiny.