facebook
O PSA Slovakia

Základné údaje

PSA Automobilka

Hlavné parametre závodu

 •  Závod sa nachádza 45 km od hlavného mesta
 •  Rozloha závodu: 183 hektárov 
 •  Optimálna poloha vzhľadom na dopravné koridory (železnica, diaľnica, riečna doprava)
 •  Výrobná kapacita závodu: 303 000 vozidiel ročne v troch zmenách 
 •  Celkový počet zamestnancov: 4 200 ľudí
 •  Investícia do výstavby a spustenia výroby: 700 mil. eur
 •  Investícia do spustenia výroby C3 Picasso: 100 mil. eur
 •  Investícia do spustenia výroby modelu Peugeot 208: viac ako 120 mil. eur v roku 2011
 •  Investícia do spustenia výroby nového  modelu Citroën: 80 mil. EUR v roku 2015
 •  Celková výška investícií skupiny na Slovensku: viac ako 1 mld. EUR

  PSA závod

  Produkcia 

  • Výrobný program: malé vozidlá, tzv. platforma 1
  • Aktuálne vyrábané modely: nový Citroën C3, Peugeot 208
  • Denná produkcia: viac ako 1350 vozidiel denne
  • Rýchlosť linky: 62 áut za hodinu
  • Výroba závodu v roku 2006: 52 000 vozidiel 
  • Výroba v roku 2007: 180 000 vozidiel
  • Výroba v roku 2008: 190 000 vozidiel
  • Výroba v roku 2009: 205 000 vozidiel
  • Výroba v roku 2010: 186 150 vozidiel
  • Výroba v roku 2011: 178 000 vozidiel
  • Výroba v roku 2012: 215 000 vozidiel
  • Výroba v roku 2013: 249 000 vozidiel
  • Výroba v roku 2014: 256 200 vozidiel
  • Výroba v roku 2015: 303 025 vozidiel
  • Výroba v roku 2016: 315 050 vozidiel

  Dodávatelia 

  • 90 % stavebných prác pri výstavbe závodu realizovali slovenské spoločnosti 
  • C3 Picasso: 35 % dodávateľov je zo Slovenska alebo z krajín strednej a východnej Európy
  • Peugeot 208: 41 % dodávateľov je zo Slovenska alebo z krajín strednej a východnej Európy
  • Hlavní dodávatelia s výrobou na Slovensku: Faurecia, Valeo, Inergy Automotive Systems, Magna Donnely, Visteon, Sofitec

   Unikátne technológie a riešenia 

   • Najtichšia lisovňa v skupine PSA Peugeot Citroën 
   • Čistenie a nanášanie vrstvy oleja na celú plochu výlisku 
   • Kontrola geometrie karosérie vo zvarovni pomocou laserového systému
   • Ekologický spôsob nanášania farieb: vodou riediteľné farby, od roku 2010 systém PPC (tzv. skrátený proces lakovania, pri ktorom sa na karosériu nenanáša vrstva plniča, ale túto vrstvu obsahuje už farba)
   • Informačný systém zabezpečujúci optimálnu kvalitu na pracovných postoch v montáži 
   • Systém malých balení pre rýchly a efektívny spôsob zásobovania montážnej linky

   Závod PSA

    Zaujímavosti z výroby 

    • Hmotnosť jedného oceľového zvitku určeného na lisovanie je od 9 do 30 ton
    • Strihacia linka urobí v priemere 15 – 65 úderov za minútu
    • Ročná spotreba ocele dosiahne viac než 115 000 ton
    • Vo zvarovni zvára a prenáša diely viac ako 625 robotov
    • Počet bodových zvarov na jednu karosériu: takmer 3 800
    • Lakovňa pracuje s 15 farebnými odtieňmi 
    • Do montáže sa denne dodajú viac než 3 milióny kusov komponentov

    Zamestnanosť 

    • Zamestnanosť: 4 200 ľudí v troch zmenách 
    • Priemerný vek: 35 rokov
    • Podiel žien: 25 %
    • Aktuálna štruktúra zamestnancov:
     •  riadiaci pracovníci 5 %
     •  technickí pracovníci zhruba 20 %
     •  výrobní pracovníci zhruba 75 %