facebook

Projekty financované ESF


 

Výzva DOP - SIA - 2010/1.2.1/01

Názov projektu:

Vzdelávanie zamestnancov PCA Slovakia, s.r.o.

Doba riešenia projektu :

5/2010 – 12/2011

Cieľ projektu :

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň ,pracovný potenciál a adaptabilitu   zamestnancov za účelom
  stabilizácie pracovných miest a skvalitnenia výroby automobilov

 Aktivity projektu :

LEAN Production pre vedúcich výrobných jednotiek a technikov

LEAN Production pre operátorov výroby

LEAN Production pre kvalifikovaných robotníkov

Vedenie  ľudí od efektivity k výnimočnosti

Anglický jazyk

Školenie o bezpečnosti pre nadriadených

Celkové výdavky projektu :

1 356 473,05 €

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku :

683 899,25 €

Informácie o zverejnení verejného obstarávania :

 

Publicita a informovanosť o projekte :

 

 

 9.6.2010

sk -

Informácie o zverejnení verejného obstarávania

17.12.2010

Výzva na predkladanie ponúk (PDF; 2,41 Mb)

Súťažné podklady (PDF; 4,27 Mb)

15.12.2010

Výzva na predkladanie ponúk - slovenská verzia (PDF; 401 Ko)

Výzva na predkladanie ponúk - francúzska verzia (PDF; 424 Ko)

22.11.2010 (zrušená)

Výzva na predkladanie ponúk (PDF; 2,3 Mb)

Súťažné podklady (PDF; 4,01 Mb)

5.11.2010 (ukončená)

Výzva na predkladanie ponúk - slovenská verzia (PDF; 2,25 Mb)

Výzva na predkladanie ponúk - francúzska verzia (PDF; 2,5 Mb)

9.6.2010 (ukončená)

Výzva na predkladanie ponúk - slovenská verzia ( PDF; 214 kB )

Výzva na predkladanie ponúk - francúzska verzia ( PDF; 235 kB )

Súťažné podklady - slovenská verzia ( PDF; 562 kB )

Súťažné podklady - francúzska verzia ( PDF; 596 kB )

17.12.2010

sk