facebook

Mesto Trnava

Mesto Trnava

Závod Groupe PSA Slovakia je lokalizovaný na východnom okraji Trnavy. Toto krásne mesto plné dôležitých pamiatok sa nachádza na západe Slovenska.

Mesto má bohatú históriu. Založené bolo na križovatke starých obchodných ciest, využívaných už od praveku. Ostrihomský arcibiskup Ján spomína mesto v roku 1211. Ani nie dvadsať rokov na to získalo mesto, ako úplne prvé na slovenskom území, výsady slobodného kráľovského mesta.

Arcibiskupské a univerzitné mesto

V 16. storočí sa sem presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo, aby uniklo blížiacemu sa tureckému vpádu. Trnava sa vtedy zhostila úlohy kultúrneho a náboženského centra Uhorska. V roku 1635 tu založil kardinál Peter Pázmaň jednu z prvých a najvýznamnejších univerzít na Slovensku, kde študoval napríklad aj Maximilián Hell. Ten neskôr zriadil na univerzite hvezdáreň. V 19. storočí tu pôsobil Spolok svätého Vojtecha, v čase útlaku zastupujúci Maticu slovenskú.

Dnes je Trnava siedmym najväčším mestom na Slovensku a centrom Dolnopovažského regiónu. Stále je veľmi významným náboženským aj kultúrnym sídlom. Kultúra prekvitá najmä vďaka Divadlu Jána Palárika, ktoré organizuje rôzne podujatia.