facebook

Koncentračné hodnoty znečisťujúcich látok v odpadovej vode z Fyzikálno chemickej čistiarne odpadových vôd PCA Slovakia s.r.o.

NázovUkazovateľJednotkaLimitná hodnota * 2014

2015

  pH   7,5-9,5 8,90 9,03
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr** (mg/l) 1600 1011,75 1161,5

Biologická spotreba kyslíka

BSK5** (mg/l) 200 181,75

194,5

Nerozpustné látky NL** (mg/l) 75 42,25 46,75
Floridy F** (mg/l) 15 4,13 5,65
Zinok Zn** (mg/l) 2 0,11 0,11
Nikel Ni** (mg/l) 0,5 0,28 0,32
Železo Fe** (mg/l) 0,3 0,03 0,04
Mangán Mn** (mg/l) 0,4 0,07 0,08
Nepolárne extrahovateľné látky NEL** (mg/l) 5 0,32 0,25
Prietok Prietok m3 103906 122786

*v zmysle rozhodnutia IPKZ č. 6578-30376/37/2014/Heg/370150104/Z11

**v zmysle rozhodnutia IPKZ č. 6578-30376/37/2014/Heg/370150104/Z11 sú tieto parametre sledované minimálne 1x za 3 mesiace prostredníctvom oprávneného laboratória