facebook

Životné prostredie

PSA Životné prostredie

Spoločnost Groupe PSA Slovakia kladie životné prostredie a hospodárenie s energiami na prvé miesto. Naplno si uvedomujeme, aké dôležité je myslieť na ekológiu a udržateľný rozvoj. Preto neustále znižujeme dopad našich vozidiel a výrobných závodov na životné prostredie a energie. Na rozvíjanie čistých technológií dávame až polovicu nášho celkového rozpočtu na vývoj.

Náš trnavský závod získal prestížne environmentálne ocenenia: Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR v kategórií Environmentálny manažérsky systém-  prvé miesto (2009) a cenu Zlatý mravec za efektívne odpadové hospodárstvo (2011).

Neustále zvyšujeme aj technickú úroveň našich vozidiel, vďaka čomu sú čoraz ohľaduplnejšie k prírode. Vážime si našu planétu a veríme, že splniť potreby ľudí sa dá aj bez toho, aby sme ohrozili budúce generácie.

Výsledky našej práce to potvrdzujú. Naše najnovšie motory s technológiami HYbrid4 a e-HDi sú lídrami na trhu. Ich spotreba a úroveň emisií CO2 je rekordne nízka, čím vytvárajú priestor pre lepšie životné prostredie. Naše ciele posúvame každým rokom čoraz vyššie a vyrábame stále efeketívnejšie vozidlá. Cieľom skupiny PSA bolo predať v roku 2012 milión vozidiel, ktoré majú úroveň emisií CO2 nižšiu ako 120g/km.

Viac o postojoch spoločnosti Groupe PSA k životnému prostrediu sa dozviete na podstránkach alebo na medzinárodnej webovej stránke.

Diplom životné prostredie