facebook

Informácie pre zamestnancov. Aktualizácia 27.3. 20h00.

Trnava, 27.3.2020, 20h00

SLK

Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na pokračujúcu krízu koronavírus oznamujeme, že výroba v našej automobilke musí ostať zastavená aj budúci týždeň. Vážne prevádzkové dôvody (platené ako 65% z priemernej mzdy) sú vyhlásené pracovným kalendárom platným do nedele 5.apríla. O prípadných výnimkách Vás bude informovať nadriadený. Naše tímy zároveň aplikujú v závode ďalšie nevyhnutné hygienické opatrenia pre rozbeh výroby v prípade rozhodnutia Groupe PSA. O ďalšom vývoji Vás budeme informovať na „zelenom čísle“, FB a tu na webe v piatok 3. apríla, najneskôr o 20h00.

 

 

SRB

Koleginice, kolege, sobzirom na nastavak krize širenja korona virusa obaveštava o vas. Proizvodnja u našoj fabrici automobila mora biti obustavljen i naredne nedelje. Ozbiljni proizvodni problemi (plaćeno 65%prosečne plate) je najavljeno proizvodni kalendarom do nedelje 05.aprila. O eventualnim izuzecima ili promenama će Vas kontaktirati nadređeni. Naši timovi u međuvremenu sprovode potrebne higijenske radnje za nastavak proizvodnje u slučaju odluke Groupe PSA da pokrene proizvodnju. O daljem razvoju situacije obaveštava ćemo Vas kao i do sada putem "zelene linije", FB ili zvanične web stranice u petak 03.aprila, najkasnije do 20.00 h

 

UKR

Шановні колеги, враховуючи триваючу кризову ситуацію, у зв`язку з поширенням коронавірусу, повідомляємо Вам, що виробництво на нашому автомобільному заводі не буде розпочато навіть протягом наступного тижня. Серйозні виробничі причини (виплачуються у розмірі 65% середньої заробітної плати)  оголошені в робочому календарі до 5 квітня. Ваш керівник буде повідомляти Вам про будь-які винятки. У той же час наші групи впроваджують додаткові санітарно-гігієнічні заходи, необхідні для початку виробництва у разі, якщо таке рішення буде прийнято в Group PSA. Про наступні зміни ми будемо інформувати Вас за допомогою цього "зеленого номера", FB-сторінки та офіційного веб-сайту у п'ятницю, 3 квітня, не пізніше 20:00.

 

ENG

Dear colleagues, in view of the ongoing crisis with the spread of coronavirus, we are announcing that production in our car factory must be stopped also during next week. Serious operational reasons (paid as 65% of the average wage) are announced on a working calendar valid until Sunday, April 5. Your superior will inform you of any exceptions. At the same time, our teams apply the other strict hygiene measures necessary to start production in case of a decision by Group PSA. We will keep you informed on “green telephone line”, FB and here on website on Friday, April 3, no later than 8 p.m.

----------

V Trnave 18.3. 2020    12:00

V trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia pristúpime k zastaveniu produkcie vo štvrtok ráno od 6h00, pričom zastavanie výroby je naplánované do piatku 27.marca.

 

V samotnej trnavskej automobilke zatiaľ potvrdený prípad Koronavírusu nemáme. Všetky opatrenia, ktoré robíme, majú preventívny charakter.

 

Stále však pokračujeme v aplikácii opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. V utorok 17. marca ráno, sme distribuovali ochranné hygienické rúška celoplošne pre každú kolegyňu a kolegu.

 

Prakticky tri posledné týždne sa denno-denne venujeme Koronavírusu ako hlavnej téme.

Priebežne aplikujeme prísne preventívne hygienické opatrenia, aby sme predovšetkým chránili zamestnancov.

Veľmi pozorne sledujeme situáciu. Spolupracujeme s vládou a zástupca automobilky bol prizvaný na krízový štáb mesta Trnava.

 

Výber konkrétnych opatrení, ktoré boli doteraz v Trnave prijímané:

- zriadenie špeciálneho „newslettera“, ktorým denne pripomíname zamestnancom nutnosť dodržiavania základných hygienických pravidiel: umývanie rúk, zákaz podávanie rúk, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu na menej ako jeden meter...

- prakticky už od 24.februára u nás platí povinná 14-dňová karanténa pri príchode zamestnancov zo zahraničia – najprv to bol zoznam citlivých štátov, neskôr všeobecne

- rušenie všetkých služobných ciest do zahraničia

- zákaz všetkých návštev v automobilke

- zvýšenie frekvencie upratovania a dezinfekcie spoločných priestorov a sociálnych zariadení

- inštalácia dávkovačov dezinfekčných gélov do vstupov výroby, administratívy a jedálne

- v jedálni platili dodnes prísne hygienické opatrenia (napr. špeciálny rozvrh stravovania - redukcia počtu stravníkov pre dodržanie odstupu 1 metra, zrušenie prenosných dochucovadiel, ako je soľnička, distribútor kečupu, zrušenie šalátového baru kde ľudia používali spoločné naberačky a podobne)

- od utorka 17. marca je podniková kantína úplne zavretá, aby nedochádzalo ku koncentrácii zamestnancov na jednom mieste

- zatvorenie bufetu

- zvýšenie počtu zamestnancov na home–office

- oddelenie šoférov kamiónov od zamestnancov PSA a zákaz ich vstupu do priestorov PSA

- dezinfekcia nástrojov a zariadení používaných vo výrobe (uťahovačky, manipulátory…)

- porady sú úplne zrušené, organizujeme ich len virtuálnou, elektronickou formou

- presne rovnaké pravidlá musia dodržiavať aj dodávatelia, ktorí majú svojich zamestnancov v areáli závodu