facebook

Informácie pre zamestnancov. Aktualizácia 19.04.2021

Oznam pre zamestnancov automobilky 19.04.2021 19:00

SVK

Produkcia v našej automobilke pokračuje aj v utorok 20. apríla na všetkých troch zmenách – rannej, popoludňajšej aj nočnej.

Informácie o výrobe v stredu 21. apríla na rannej zmene sa dozviete v utorok na tomto mieste najneskôr o 20h00. O stredajšej popoludňajšej zmene informujeme v stredu najneskôr o 11h00 a o nočnej v stredu do 18h00. 

 

ENG

Production in our factory continues on Tuesday, April 20, on all three shifts - morning, afternoon and night.

Information about production on Wednesday, April 21 at the morning shift, you will find out on Tuesday at this place no later than 8.00 pm. We will inform about the Wednesday afternoon shift no later than 11.00 am on Wednesday and about the night on Wednesday until 6.00 pm.

 

SRB

Proizvodnja u našoj fabrici automobila se nastavlja i u utorak 20. aprila na svim smenama - jutarnjoj, poslepodnevnoj i noćnoj smeni. O proizvodnji prve smene u sredu 21. aprila informisaćemo vas na ovom mestu u utorak najkasnije u 20h00. Informacije o proizvodnji poslepodnevne smene dobićete na ovom mestu najkasnije u sredu do 11h00 a za proizvodnju noćne smene najkasnije u 18h00.

 

UKR

Виробництво на нашому автовиробнику триває у вівторок, 20 квітня, протягом усіх трьох змін - ранковій, післяобідній та нічній.

Ви дізнаєтесь про виробництво в середу на ранковій зміні, 21 квітня, на цьому місці у вівторок, не пізніше 20:00.

Ви дізнаєтесь про виробництво на післяобідній зміні в середу на цьому місці найпізніше о 11.00 та про нічну зміну найпізніше о 18.00 в середу.

Oznam pre zamestnancov automobilky 2.1.2021:


SVK

Kolegyne, kolegovia,

vzhľadom ku kritickému nárastu počtu prípadov ochorenia COVID 19 na Slovensku, vláda SR vydala sprísnené opatrenia na obmedzenie pohybu obyvateľstva.

Zamestnávateľom ukladá povinnosť vydať potvrdenie o nevyhnutnosti osobnej prítomnosti na pracovisku pre tých svojich zamestnancov, ktorým to vyplýva z povahy ich práce a služobných povinností.

Každý nadriadený bol internými komunikačnými kanálmi o tejto novej povinnosti zamestnávateľom informovaný a v najbližších hodinách bude disponovať potrebným potvrdením na meno každého zamestnanca vo svojom tíme, ktorého účasť na pracovisku je nevyhnutná. Potvrdenie bude vydané pri prvej prítomnosti na pracovisku.

Vopred ďakujeme za pochopenie!

 

ENG

Colleagues,

Due to the critical increase in the number of cases of COVID 19 in Slovakia, the Slovak Government issued stricter measures to restrict the movement of the population.

It obliges employers to issue a certificate of the necessity of a personal presence at the workplace for those of their employees, which reflects from the nature of their working position and duties.

Each superior has been informed by the employer about this new obligation through internal communication channels and will have the necessary confirmation in the coming hours in the name of each employee in his team, whose participation in the workplace is necessary. The certificate will be handed over to each of you upon first presence at the workplace.

 

Thank you in advance for your understanding!Aktualizácia 30.12.2020:

SLK
Kolegyne, kolegovia, potvrdzujeme, že pre nedostatok dielov nebudeme vo štvrtok 31. decembra 2020 na rannej zmene od 6h00 vyrábať. Týka sa to všetkých výrobných prevádzok okrem retuše na BTU. Všetkým vám želáme šťastný nový rok 2021.

SRB
Kolege, potvrđujemo da zbog nedostatka delova nećemo proizvoditi u jutarnjoj smeni od 6:00 u četvrtak, 31. decembra 2020. Ovo se odnosi na sve proizvodne pogone, osim na retuširanje na BTU. Svima želimo srećnu novu 2021. godinu.

UKR
Колеги, ми підтверджуємо, що через брак запчастин ми не будемо виробляти в ранкову зміну з 6:00 в четвер, 31 грудня 2020 року. Це стосується всього виробництва, за винятком ретуші на BTU. Всім бажаємо щасливого нового року 2021.