facebook

Technológie

C3 Picaso Technológie

 

Veľký dôraz kladie Groupe PSA Slovakia na neustály vývoj nových technológií. Výskum a vývoj zohráva vo firemnej stratégii kľúčovú rolu.

Na výskume technologických riešení v našej firme pracuje viac ako 15-tisíc zamestnancov v šiestich strediskách po celom svete, ktorým skupina v roku 2012 vyčlenila 2,1 miliardy eur, čo tvorí 4,5 % z obratu. Groupe PSA pri vývoji spolupracuje s inými spoločnosťami, ako napríklad BMW alebo General Motors.

Výskum a vývoj sa zameriava na päť hlavných oblastí:

  • Čisté technológie – aby sme mohli všetkým ponúknuť ekologické automobily
  • Bezpečnosť – naše vozidlá sa stávajú čoraz bezpečnejšími
  • Inovatívne funkcie a kvalitný dizajn  vďaka ktorým sú naše vozidlá atraktívnejšie
  • Konkurenciechopnosť – chceme, aby si inovácie mohol dovoliť každý
  • Optimalizácia výrobných procesov – aby sme dokázali lepšie využiť naše zdroje

Závod PSA čisté technológie

 

Čisté technológie

Spoločnosť Groupe PSA venuje veľkú pozornosť výskumu čistých technológií. Naše nové motory e-HDI znižujú emisie o 15 %. Okrem toho ponúkajú oproti predošlej generácií plynulejšie riadenie. V našich vozidlách ponúkame aj vlastné motory HYbrid4, ktoré sú kombináciou dieselového a elektrického motoru. Spotreba vozidiel sa vďaka ním znižuje až o 30 % a ponúkajú tiež efektívnu prevodovku a nižšiu hladinu hluku.