facebook

Opravár vozidiel

Náplň práce:

  • príprava karosérie na nanášanie ochranných farieb a laku (pomocou striekacej pištole),
  • odstraňovať zistené nedostatky na vozidlách (brúsenie, leštenie) - chyby lakovne,  jednoduchšie chyby zvárania,
  • opravovať vymeniteľné diely, schvaľovať kvalitu vykonaných opráv,
  • realizovať analýzu nedostatkov na hotovom vozidle v rozsahu svojej odbornosti,
  • školiť nových retušérov – analytikov,
  • navrhovať zlepšenia pracovných štandardov retuše, podieľať sa na príprave pracovných štandardov,                       
  • udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku,
  • osobne sa angažovať pri zavádzaní zlepšovacích návrhov do praxe a snažiť sa o neustále zlepšovanie výkonnosti svojho tímu,
  • detekovanie deformácií,
  • nanášanie izolačných vrstiev na korosériu.

 Ponúkame:

 • finančné ohodnotenie: základná mzda 1009 € brutto + príplatky za prácu v noci (1,6€/hod) + individuálna prémia (priemerne 100€) + 13. plat + podiel na hosp.výsledku, možnosť nadčasov

 • možnosť podávania finančne ohodnotených zlepšovacích návrhov,

 • pracovná zmluva na dobu neurčitú s 3-mesačnou skúšobnou dobou,

 • doplnkové dôchodkové sporenie, bezplatné životné poistenie s celoročným krytím,

 • možnosť vzdelávania sa a kariérneho postupu, systém tarifných tried,

 • teplá strava od 0,80€; pitný režim zdarma,

  • možnosť ubytovania – 1.mesiac zdarma (daň a odvody z nepeňažného príjmu za ubytovanie 37€), 2. mesiac 100€,
 • prenájom vozidiel od 113€ mesačne,

 • využívanie benefitov cez portál Benefit plus na relax, šport, kultúru,

 • sociálna výpomoc v krízových situáciách, mikrosponzoring,

 • odmena za vernosť, náborový príspevok,

 • Asociácia športu PSA.

Požiadavky na zamestnanca:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou (špecializácia: lakovač/ lakovník),

 • prax v automobilovom priemysle výhodou,

 • znalosť procesu výroby, technické znalosti v oblasti automobilov vítané,

 • PC gramotnosť a znalosť programov Office,

 • vodičské oprávnenie skupiny B výhodou

 • spoľahlivosť a flexibilita, manuálna zručnosť, schopnosť rýchlo a pohotovo reagovať na vzniknuté problémy.

   

  Naša spoločnosť / Kontaktné údaje: PCA Slovakia, s.r.o. Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, nabor@mpsa.com, 033/5483058, 033/5483185