facebook

Deti z AJA v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia

AJA v preklade Automobilová junior akadémia je prvý ročník spoločného projektu s ostatnými automobilkami a Zväzom automobilového priemyslu ZAP. AJA má nielen zábavný, ale najmä vzdelávací charakter. Je určená pre deti vo veku od 13 do 14 rokov. Počas jej týždňového trvania zažili deti rôzne interaktívne prednášky na akademickej pôde Materiálovo technologickej faktulty (MtF STU). Pod dozorom animátorov vypracovali jednotlivé tímy detí svoj vlastný projekt, ktorý bol ohodnotený cenou dekana MtF STU a cenou prezidenta ZAP. Jeden celý deň bol venovaný deťom na pôde trnavskej automobilky PSA Groupe Slovakia. Deti absolvovali sedem stanovíšť na prevádzkach lisovňa, zvarovňa, lakovňa, životné prostredie, logistika, montáž a kvalita. Formou hier, súťaží a prednášok sa vžili s komplexným chodom automobilového priemyslu. AJA bola odštartovaná slávnostným ceremoniálom na akademickej pôde MtF STU, kde bola aj slávnostne ukončená promovaním malých študentov.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>