facebook

Vízie

PSA hodnoty

Naša vízia pre rok 2020

 Groupe PSA je v roku 2020 globálnou, ziskovou a nezávislou skupinou a jedným z najväčších výrobcov automobilov na svete. Predáva najatraktívnejšie vozidlá ohľaduplné k životnému prostrediu a pre celý priemysel je vzorom zodpovedného rozvoja a podnikania.

 

V spoločnosti máme štyri ambície pre naplnenie našej hlavnej vízie.

1.  Ambícia získať náskok v oblasti produktov a služieb

 • Našim cieľom je neustále znižovanie emisí, sme európskym leadrom vo výrobe zelených vozidiel s priemerom emisí 122,5 g CO2/km v roku 2012
 • Chceme patriť medzi tri najspoľahlivejšie automobilky v anketách spokojnosti klientov
 • Plánujeme rozšíriť ponuku finančných služieb pre našich klientov
 • Chceme mať náskok pred konkurenciou v oblasti služieb mobility
 • Hodláme získavať náskok v dizajne

2. Ambícia globálneho zastúpenia

 • Chceme patriť medzi najlepších svetových výrobcov automobilov a pôsobiť na všetkých perspektívnych trhoch
 • Pre každú geografickú oblasť chceme mať v roku 2020 vozidlá a komponenty prispôsobené špecifickým potrebám miestnych zákazníkov
 • Na každom relevantnom trhu plánujeme dosiahnuť vysoký trhový podiel a vybudovať našej značke výbornú reputáciu

3. Ambícia stať sa príkladom efektívnej činnosti

 • Našim cieľom je zabezpečiť rast a ziskovosť
 • Snažíme sa o jedinečnosť: v koncepcii, výrobe, predaji, v podporných útvaroch
 • Chceme byť lídrom v prevádzkovej efektívnosti

4. Ambícia zodpovedného rozvoja

 • Chceme umožniť každému pracovníkovi rast, aby bol každsa každý odhodlanejšie snažil dosahovať spoločné ciele
 • Našim cieľom je zabezpečiť pohodlie, zdravie a bezpečnosť pri práci
 • Chceme rozvíjať sociálnu súdržnosť
 • Podporujeme rozvoj etiky a občianskej zodpovednosti