facebook

Dlhy nazov stranky

 aaa

Automobilka v Trnave je technologicky jednou z najnovších v skupine PSA Peugeot Citroën. Strategická investícia, ktorú francúzsky koncern oznámil v januári 2003, dosiahla do spustenia výroby 700 mil. eur.


AUTO

JDKLAJDLFA 6666
jklfjdslfas 67
jflaksdjfsl
jfldkajdflas 67
dfasdjfla

7777

Anglicky Slovesnky Anglicky Slovensky
Recover získať späť It went bankrupt
Seed semienko, kôstka Sweet shop
Involve Zahrnúť Wide range široký sortiment
Swing hojdať, kolísať, mávať niečím Martial art bojové umenia
Further ďalej, ďalší Over cooked prevarený, rozvarený
Waterfall vodopád Hold each others hand držať sa za ruku
Chain reťaz    
Bend ohnúť, zahnúť
Crowded preplnený  
Find out vyhľadať, nález, rozlúštiť
Cane trstina

VYŠETROVANIE PRACOVNÉHO ÚRAZU, NEHODY, SKORONEHODY
Vyplnený originál tohto dokumentu odovzdajte v  čo najkratšej dobe Vášmu bezpečnostnému technikovi. 
Prevádzka :  CPL Sektor :  LOG 3 Zmena :  A Dátum :  11.1.2013 Čas :  12:45
UDALOSŤ :
PRACOVNÝ ÚRAZ    X NEHODA     SKORO NEHODA    
     
                                                         
  Zamestnanec PCAS   Kontraktný prac.   X     Meno pôvodcu nehody :    
       
  Názov kontraktnej spoločnosti  : Europersonal     Zamestnanec PCAS   Kontraktný prac.      
       
  Meno zraneného : Szabo Matej     Názov kontraktnej spoločnosti  :