facebook

Základné údaje

PSA Automobilka

Hlavné parametre výrobného centra

 •  nachádza sa 45 km od hlavného mesta
 •  rozloha pozemkov automobilky: 183 hektárov 
 •  optimálna poloha vzhľadom na dopravné koridory (železnica, diaľnica, riečna doprava)
 •  výrobná kapacita: 335 000 vozidiel ročne v štyroch pracovných zmenách 
 •  celkový počet zamestnancov: 4.500 ľudí
 •  investícia do výstavby a spustenia výroby: 700 mil. eur
 •  investícia do spustenia výroby C3 Picasso: 100 mil. eur
 •  investícia do spustenia výroby modelu Peugeot 208: viac ako 120 mil. eur v roku 2011
 •  investícia do spustenia výroby nového modelu Citroën: 80 mil. EUR v roku 2015
 •  celková výška investícií skupiny na Slovensku: viac ako 1 mld. EUR

  PSA závod

  Produkcia 

  • výrobný program: malé vozidlá segmentu B-mainstream, tzv. platforma 1
  • aktuálne vyrábané modely: Citroën C3, Peugeot 208
  • denná produkcia: 1.395 vozidiel denne
  • výrobný takt: 62 áut za hodinu
  • výroba v roku 2006: 52 000 vozidiel 
  • výroba v roku 2007: 180 000 vozidiel
  • výroba v roku 2008: 190 000 vozidiel
  • výroba v roku 2009: 205 000 vozidiel
  • výroba v roku 2010: 186 150 vozidiel
  • výroba v roku 2011: 178 000 vozidiel
  • výroba v roku 2012: 215 000 vozidiel
  • výroba v roku 2013: 249 000 vozidiel
  • výroba v roku 2014: 256 200 vozidiel
  • výroba v roku 2015: 303 025 vozidiel
  • výroba v roku 2016: 315 050 vozidiel
  • výroba v roku 2017: 335 000 vozidiel 

  Dodávatelia 

  • 90 % stavebných prác pri výstavbe automobilky realizovali slovenské spoločnosti 
  • Peugeot 208: 41 % dodávateľov je zo Slovenska alebo z krajín strednej a východnej Európy
  • Citroën C3: 85 % dodávateľov je zo Slovenska alebo z krajín strednej a východnej Európy 
  • hlavní dodávatelia s výrobou na Slovensku: Faurecia, Valeo, Inergy Automotive Systems, Magna Donnely, Visteon, Sofitec

   Unikátne technológie a riešenia 

   • najtichšia lisovňa v skupine PSA Peugeot Citroën 
   • čistenie a nanášanie vrstvy oleja na celú plochu výlisku 
   • kontrola geometrie karosérie vo zvarovni pomocou laserového systému
   • ekologický spôsob nanášania farieb: vodou riediteľné farby, od roku 2010 systém PPC (tzv. skrátený proces lakovania, pri ktorom sa na karosériu nenanáša vrstva plniča, ale túto vrstvu obsahuje už farba)
   • informačný systém zabezpečujúci optimálnu kvalitu na pracovných postoch v montáži 
   • systém malých balení pre rýchly a efektívny spôsob zásobovania montážnej linky

   Závod PSA

    Zaujímavosti z výroby 

    • hmotnosť jedného oceľového zvitku určeného na lisovanie je od 9 do 30 ton
    • strihacia linka urobí v priemere 15 – 65 úderov za minútu
    • ročná spotreba ocele dosiahne viac než 115.000 ton
    • vo zvarovni zvára a prenáša diely viac ako 625 robotov
    • počet bodových zvarov na jednu karosériu: takmer 3.800
    • lakovňa pracuje s 15 farebnými odtieňmi 
    • do montáže sa denne dodajú viac než 3,5 milióna kusov komponentov

    Zamestnanosť 

    • zamestnanosť: 4.500 ľudí v štyroch pracovných zmenách 
    • priemerný vek: 35 rokov
    • podiel žien: 25 %
    • aktuálna štruktúra zamestnancov:
     •  riadiaci pracovníci 5 %
     •  technickí pracovníci zhruba 20 %
     •  výrobní pracovníci zhruba 75 %