facebook

Z histórie

Prečo si  Groupe PSA vybral pre umiestnenie svojho závodu práve Trnavu?
Skupina PSA chcela preniknúť na trhy strednej a východnej Európy, preto hľadala vhodnú lokalitu pre vybudovanie výrobného centra, ktoré by vyrábalo vozidlá prioritne pre tento región. Zo začiatku sa posudzovalo 13 lokalít vo viacerých krajinách. Do úvahy sa brali mnohé parametre: technické, ekonomické, logistické či geopolitické. Robili sa analýzy právneho systému a administratívy danej krajiny, pracovnej sily z hľadiska veku, vzdelanostnej úrovne, či je v danej lokalite dostatočný počet vhodných zamestnancov. Z tohto výberu vyšla víťazne Trnava, pretože je to lokalita, ktorá má dobrú infraštruktúru (v blízkosti diaľnice, železnice, v neďalekej Bratislave je možnosť lodnej prepravy) a v regióne je vhodná pracovná sila.