facebook

Výroba

Ako dlho trvá výroba auta?
Auto sa vyrába takmer dva dni. Nie je to však „čistý“ výrobný čas, do tohto údaja je započítaný aj čas, keď karoséria stojí medzi jednotlivými prevádzkami, respektíve keď sa presúva nadzemným tunelom zo zvarovne na lakovňu a z lakovne na montáž.
Výrobný proces vo zvarovni trvá šesť hodín, v lakovni päť a na montáž vozidla je potrebných šesť hodín.

 

Autá rovnakej farby a rovnakej výbavy sa vyrábajú za sebou a potom sa opäť zmení farba a výbava?
Nie. Zákazník nemôže predsa čakať, až napr. lakovňa začne v októbri lakovať modré autá. Vozidlá vyrábame vždy na základe konkrétnych objednávok a ich poradie na linkách tomu zodpovedá. Roboty na lakovni majú samočistiace aplikačné trysky, čo nám reálne umožňuje nastriekať každé vozidlo inou farbou.
Vozidlo dostane pri vstupe na montáž takzvaný montážny list, podľa ktorého operátori vedia, akú výbavu treba do daného vozidla montovať.

 

Čím je špecifická výroba v lisovni?
Trnavská lisovňa je najtichšia v rámci skupiny  Groupe PSA. Pozostáva z jednej strihacej a troch lisovacích liniek. Vyrábajú sa tu takmer všetky veľké povrchové diely, ako napríklad kapoty, dvere či strechy. Výroba začína privezením oceľových zvitkov. Ich priemerná hmotnosť je 16 ton. Z oceľového zvitku sa potom na strihacej linke vyrobia výstrižky rôznych tvarov a veľkostí, podľa toho, ktorý diel sa z nich bude vyrábať. Výstrižky sa potom ďalej spracúvajú na jednej z troch lisovacích liniek. Na začiatku linky je práčka, ktorá zbaví výstrižky všetkých nečistôt. Ďalej sa na plech nanesie rovnomerná vrstva oleja a výstrižok potom prechádza piatimi lismi, ktoré mu dávajú správny tvar. Hotové výlisky vychádzajú z linky na páse, z ktorého ich operátori ukladajú do pripravených paliet. V paletách potom odchádzajú diely do logistickej zóny a odtiaľ do zvarovne.

 

Čím je špecifická výroba vo zvarovni?
Vo zvarovni sa spájajú diely z trnavskej lisovne, alebo od dodávateľov do karosérie. Zvárajú sa pomocou špeciálnych prípravkov metódami bodového a CO2 zvárania. Prevádzka je vysoko automatizovaná. Viac ako 600 robotov tu nielen zvára, ale tiež prekladá diely z jedného pracovného postu na druhý. Kontrolu geometrie a rozmerov karosérie vykonáva v toku linky merací systém Edixia, ktorý funguje na princípe bezdotykového merania. Skontrolovaná bezchybná karoséria je potom poslaná nadzemným tunelom na lakovňu.

 

Čím je špecifická výroba v lakovni?
Úlohou lakovne je zabezpečiť ochrannú a estetickú funkciu vozidla. Technologickou novinkou je skrátený proces lakovania PPC, ktorý pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov zabezpečí nižšiu spotrebu energie a organických rozpúšťadiel -  je teda veľmi šetrný k životnému prostrediu. Rovnako tak používané farby sú riediteľné vodouteda ekologické. Odpadové vody z lakovacieho procesu sa pred vypustením prečistia vo fyzikálno-chemickej čistiarni, ktorá je súčasťou prevádzky. Z lakovne vychádzajú karosérie v rôznych farebných odtieňoch a idú nadzemným tunelom na montáž.

 

Čím je špecifická výroba v montáži?
Montáž je najväčšia prevádzka trnavskej automobilky. Na jednej linke sa tu vyrábajú dva modely Peugeot 208 a Citorën C3. Na rozdiel od ostatných výrobných hál, kde je vysoký stupeň automatizácie, výrobný proces v montáži  je postavený na šikovnosti a zručnosti  pracovníkov montáže. Vyžaduje to náročnosť vykonávaných operácií a množstvo dielov, ktoré je potrebné do karosérie namontovať. Operátorom pri práci pomáhajú či už elektrické alebo vzduchové  náradia. Na montáži je  jedna  plne automatizovaná zóna, kde sa lepia predné a zadné sklá a podľa potreby  aj sklenené okno strechy.

Do montáže prichádzajú z lakovne „holé“ karosérie. Hneď na začiatku sa z karosérií demontujú dvere, ktoré odchádzajú na samostatnú linku prípravy dverí. Následne karosérie prejdú linkami „obliekania“, kde sa  montujú napr. káblové zväzky, zvuková izolácia, bezpečnostné pásy či vnútorné obloženie karosérie. Už  „oblečená“ karoséria prichádza do časti linky nazývanej „montáž vozidla“. Tu najprv príde k spojeniu podvozku s karosériou „svadba“. Podvozok prichádza zo zóny predmontáže a obsahuje všetky mechanické časti. Na linke „dokončovania vozidla“  sa potom plnia všetky okruhy kvapalinami, tankuje sa benzín alebo nafta, montujú nárazníky, svetlá, sedačky, kolesá, volant a na finálnej linke prichádzajú dvere, ktoré sa na auto opäť namontujú. Približne po šiestich hodinách od príchodu karosérie na montáž, máme hotové auto, ktoré po naštartovaní operátori odvezú do zóny kvality, kde každé jedno auto podrobia dynamickým aj statickým testom. Každý automobil je vyrábaný na základe konkrétnej objednávky klienta. Rýchlosť liniek je 62 áut za hodinu, čiže každú minútu vyjde z montážnej linky jedno auto.