facebook
O nás

Certifikáty

PSA závod

ISO 9001 – kvalita

Len pol roka po spustení sériovej výroby získala automobilka Groupe PSA Slovakia certifikát systému kvality podľa normy ISO 9001:2000. V praxi to znamená, že vozidlá vyrábané v trnavskom závode francúzskeho koncernu Groupe PSA, môžu byť predávané aj na trhoch mimo hraníc Európskej únie. 

ISO 14 001 – environmentálny manažment

Spoločnosť Groupe PSA Slovakia praktizuje systém environmentálneho manažérstva už od svojho vzniku. Každoročné nezávislé externé audity potvrdzujú, že závod rešpektuje životné prostredie. Podnik dodržiava prísne limity na vypúšťanie odpadových vôd či emisií do ovzdušia a rešpektuje podmienky skladovania chemických produktov

Certifikát "Risque Hautement Protégé"

Týmto certifikátom je spoločnosť Groupe PSA Slovakia od roku 2007 atestovaná ako celok každý rok. Závod PSA v Trnave na vysokej úroveni zabezpečuje ochranu osôb a majetku spoločnosti, zároveň je schopný eliminovať riziká v prípade strát vo výrobe. Ako jediný závod v koncerne dosiahol aj v roku 2013 najvyššie hodnotenie 58 bodov zo 60. V roku 2015 prešla automobilka PSA Trnava auditom, ktorým sa potvrdila platnosť certifikátu.

ISO 50 001 - manažérsky systém hospodárenia s energiami

Spoločnosť Groupe PSA Slovakia pokračuje v politike trvalo udržateľného rozvoja certifikáciou manažérskeho systému hospodárenia s energiami podľa medzinárodnej normy ISO 50 001. Jej cieľom je umožniť sledovať systematický prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby, Norma zároveň špecifikuje požiadavky na hospodárenie s energiami, vrátane merania ich spotreby, dokumnetácie správ a postupov pri obstarávaní zariadení a systémov.