facebook

Vozidlá z PSA Peugeot Citroën Slovakia na slovenských odborných školách

Trnava, 24. mája 2012

Spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia dnes piatim vybraným odborným školám slávnostne odovzdala na pedagogické účely päť vozidiel Peugeot 208, ktoré boli v závode Trnava vyrobené v rámci pred sériovej výroby. Školy boli určené na základe dlhodobej spolupráce s PSA Peugeot Citroën a po odporúčaní ich zriaďovateľov.

Trnavská automobilka sa od svojho vzniku venuje podpore vzdelávania mladej generácie v odboroch blízkych automobilovému priemyslu na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni. V rámci skvalitnenia edukačného procesu sa preto rozhodla pravidelne poskytovať vybraným školám dary vo forme automobilov a jednotlivých komponentov, ktoré študenti ďalej používajú ako pedagogické pomôcky najmä na odborných predmetoch. Doteraz spoločnosť poskytla 39 vozidiel značiek Peugeot a Citroën z pred sériovej produkcie závodu.

Vozidlá PSA na školách

Cieľom automobilky je podpora a zabezpečenie sústavného a cieľavedomého rozvoja znalostí, zručností a schopností mladej generácie v technických odboroch. Aj týmto spôsobom si pripravuje svojich budúcich zamestnancov.

Školy, ktoré získali dar od PSA Peugeot Citroën:

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
  • Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš
  • Stredná odborná škola polytechnická, Trnava
  • Stredná odborná škola, Rožňava
  • Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Vozidlá PSA na slovenských školách