facebook

Spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia otvorila nové školiace stredisko určené pre pracovníkov logistiky

Trnava, 28. februára 2012

Spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia otvorila nové školiace stredisko určené pre novoprijatých zamestnancov logistiky montáže a zvarovne, ktoré sa nachádza mimo závodu automobilky. Cieľom projektu je prakticky preškoľovať všetkých nových zamestnancov a postupne aj súčasných pracovníkov PSA Peugeot Citroën Slovakia. Všetci získajú obraz o spoločnosti, oboznámia sa s pracovnými postupmi a s pravidlami bezpečnosti pri práci priamo v praxi. Takto vyškolení a habilitovaní pracovníci lepšie zvládnu nástup na nové pracovisko a rýchlejšie sa adaptujú na nové pracovné prostredie. Priestor pre zaškolenie budú mať aj zamestnanci, ktorí sa venujú obsluhe motorových vozíkov, pozície monitorov logistiky montáže a zvarovne. Do budúcnosti sa počíta aj s poskytovaním základného kurzu na obsluhu motorových vozíkov triedy C (ťahač) a taktiež so školeniami Systému výroby PSA.

Teoretická príprava novoprijatých zamestnancov prebieha v priestoroch závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia, praktická príprava v prenajatých priestoroch na Zlievarenskej ulici v Trnave v už spomínanom školiacom stredisku.