facebook

PSA Peugeot Citroën Slovakia prispela na charitu

Spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia slávnostne venovala finančný príspevok 10 000 € na kúpu nového vozidla Citroën C3 Picasso, ktorý bude používaný na charitatívne účely v trnavskom regióne.

Trnavská automobilka prostredníctvom Nadácie PSA Peugeot Citroën finančne pomohla Trnavskej arcidiecéznej charite, ktorej poslaním je aktívne pomáhať starým, chorým, nevládnym a opusteným spoluobčanom v núdzi. Medzi hlavné činnosti charity patrí opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť, sociálne poradenstvo, sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela, poskytovanie stravy a oblečenia, , terénna sociálna práca, charitatívne služby v rodinách a sociálne služby v Dome pokojnej staroby v Cíferi.

V súčasnosti Trnavská arcidiecézna charita poskytuje opatrovateľskú starostlivosť 27 stálym klientom a dodávka jedál do domu je zabezpečovaná priemerne 40 klientom mesačne, čo pre občana znamená zvýšenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb. Dar v podobe finančného príspevku od Nadácie PSA Peugeot Citroën na kúpu nového  automobilu Citroën C3 Picasso prinesie možnosť zvýšenia kapacity služby donášky jedla do domu a sprístupní ju pre širší okruh občanov.